تحقیق کامل درباره علم مدیریت

تحقیق کامل درباره علم مدیریت

تحقیق کامل درباره علم مدیریت

فهرست مطالب
مدیریت    2
تعریف مدیریت    2
وظایف مدیریت    3
برنامه‌ریزی    3
سازماندهی    4
رهبری سازمان    4
ارزیابی    4
سیر اندیشه‌های مدیریتی    4
مکتب کلاسیک    5
مکتب نئوکلاسیک (روابط انسانی)    6
مکتب سیستمهای اجتماعی    7
فرایند تفکر سیستمی:    7
مکتب اقتضایی    8
مکتب مدیریت مشارکتی    8
مکتب مدیریت دانایی    8
مکتب نوگرایی    9
سطوح مدیریت    10
مدیریت در سازمان‌های بزرگ معمولاً از سه سطح برخوردار است:    10
مدیریت عملیاتی    10
مدیریت میانی    11
مدیریت عالی    11
وظایف مدیریت    11
منابع:    12

 

مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.
تعریف مدیریت
تاکنون، تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شده است. برخی از مهم‌ترین تعاریفی که ارائه شده، به قرار زیر است:
هنر انجام امور با و به‌وسیله دیگران
فرایندی که طی آن تصمیم‌گیری در سازمان‌ها صورت می‌پذیرد
انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل
علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی
بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیم‌گیرنده و رابط برای اعضای سازمان
مدیریت از دید کارکردی شامل

 صفحات نمونه تحقیق کامل درباره علم مدیریت  modiriyat

صفحات نمونه تحقیق کامل درباره علم مدیریت modiriyat

این تحقیق به صورت فایل ورد در  15 صفحه با فونت 14 فاصله 1.15 تنظیم شده است که شامل صفحه اول معرفی، فهرست بندی به صورت دقیق ومنظم ، متن تحقیق ،منابع می باشد به صورت کامل و دقیق کاملا قابل ویرایش و بدون هیچ گونه تگ تبلیغاتی  .حجم فایل 168 کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط