دسته: تاریخ و هنر

پاورپوینت حکیم بزرگ ابوعلی سینا

پاورپوینت حکیم بزرگ ابوعلی سینا پاورپوینت دانشمند ابوعلی سینا پاورپوینت ابوعلی سینا فهرست مطالب مقدمه زندگی مهاجرت از گرگانج به...

پاورپوینت درس25 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

پاورپوینت درس25 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان درس بیست و پنجم آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در این درس...

پاورپوینت درس24 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

پاورپوینت درس24 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

پاورپوینت درس24 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان درس بیست و چهارم جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران...

avavl darse23 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس23 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

پاورپوینت درس23 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان درس بیست و سوم اوّلین دورۀ ریاست جمهوری در این درس با حوادث...

avavl darse22 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس22 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

پاورپوینت درس22 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان درس بیست ودوم دولت موقت مهندس مهدی بازرگان در این درس با مهم...

avavl darse21 tarikh mosare3اسلاید معرفی

پاورپوینت درس21 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان

پاورپوینت درس21 تاریخ معاصر ایران سوم دبیرستان درس بیست ویکم پیروزی انقلاب اسلامی در این درس با هجرت امام خمینی...

پاورپوینت درس 10 تاریخ ادبیات ایران و جهان سوم علوم انسانی درس

پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران و جهان سوم علوم انسانی پاورپوینت درس 10 تاریخ ادبیات ایران و جهان سوم علوم انسانی...

پاورپوینت امیرکبیر

پاورپوینت امیرکبیر پاورپوینت امیرکبیر فهرست مطالب تولد و دوران کودکی دوران حضور در دستگاه دولتی ازدواج امیرکبیر مضمون دسخط شاه...