تحقیق درباره پرورش زنبور عسل

تحقیق درباره پرورش زنبور عسل

تحقیق پرورش زنبور عسل

تحقیق پرورش زنبور عسل

فهرست مطالب
مقدمه    1
فصل پرورش زنبورها    1
پرورش ملکه    2
جفتگیری    2
تخمگذاری    3
دیدن ملکه    3
وارد کردن ملکه تازه به کندو    4
لوازم مورد نیاز برای زنبورداری    4
پرورش زنبور عسل در زمستان:    4
علت وجوددو ملکه در یک کندو و تخم ریزی در قاب مشترک    5
خصوصیات زنبور عسل خوب    6
محیط زنبور عسل    6
▪ بهداشت منطقه زنبورستان و اهمیت آن :    7
▪ اهمیت رعایت فاصله زنبورستان ها از هم :    8
غلظت شربت مورد تغذیه به زنبورها:    9
نحوه تهیه شربت:    9
2 – انواع شربت خوریها :    10
شربت خوری قابی:    10
شربت خوری بردمن:    11
شربت خوری بشقابی:    11
شربت خوری قوطی حلبی چهار لیتری:    11
3 – تامین آب برای زنبور:    12
4 – تقویت کلنی های ضعیف در بهار:    12
راه های تقویت کلنی ضعیف:    13
5 – غارت و نحوه جلو گیری از آن:    13
نحوه جلوگیری از غارت :    14
منابع:    15

مقدمه

 تحقیق پرورش زنبور عسل parvaresh zanbor

تحقیق پرورش زنبور عسل parvaresh zanbor

زنبورهای یک کندو شامل یک ملکه ، چند صد زنبور نر و چندین هزار زنبور کارگر می‌باشد. در تابستان و بهار که زنبورها فعالیت زیادی برای جمع آوری شیره دارند کندو ممکن است 7 – 5 کیلو زنبور داشته باشد و تعداد زنبورهای نر در این موقع زیادتر از هر موقع دیگر در کندو دیده شوند. هر یک از این دو نوع زنبور وظیفه خاصی دارند ولی منظوری که یک کندو تعقیب می‌نماید عبارت از بقای نسل و یا دفاع و نگهداری کندو می‌باشد و نظر انفرادی در بین نیست و هیچکدام از آنها در نتیجه سعی انفرادی قادر نیستند که برای مدت طولانی زنده بمانند و بنابراین هدف آنها بطور دسته جمعی انجام می‌گیرد.

 تحقیق پرورش زنبور عسل fehrest parvaresh zanbor

تحقیق پرورش زنبور عسل fehrest parvaresh zanbor

این تحقیق در 17 صفحه تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی،صفحه فهرست مطالب به صورت کامل و منظم ،متن تحقیق به  صورت کامل و دقیق ،صفحه منابع، کاملا قابل ویرایش حجم فایل :86 کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط