پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس 14 واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس چهاردهم جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس 14 جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس14 جغرافیا (2)سوم انسانی واحدهای سياسی و مرزها

فصل 7نواحی سياسی
درس چهاردهم 14 واحدهای سياسی و مرزها
شکل ۱- نقشۀ سياسی جهان
به شکل ۱ توجه کنيد. روی اين نقشه واحدهای سياسی مختلفی را می بينيد که از يکديگر مستقل اند. هر يک از اين واحدهای سياسی چه نام دارد؟
کشور، يک واحد سياسی است که سرزمين مشخصی دارد و دارای جمعيت دائم و حکومت است. هر کشور می تواندبا کشورهای ديگر روابط خارجی داشته باشد و در امور داخلی خود مستقل باشد؛ مانند ايران و هند در قارهٔ آسيا. آيا می توانيددو کشور مستقل را در قارهٔ افريقا نام ببريد؟

سرزمين

کشورها، پيش از هر چيزی، تداعی کننده يک مکان هستند.
سرزمين يک کشور شامل ابعاد خشکی ها، آب های مجاور، حتی بالای جو و اعماق زمين آن است. به عنوان مثال جمهوری اسلامی ايران بر خاک داخل مرزها، آب های پيرامونی خود، اعماق زمين وفضای بالای خود مالکيت دارد. بنابراين سرزمين، چهره طبيعی يا فيزيکی يک کشور است.

avaljoghraphy 2ensani darse 14اسلاید معرفی پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی

 پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی nemoneh joghraphy 2ensani darse 14

پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی nemoneh2 joghraphy 2ensani darse 14

پاورپوینت درس چهاردهم واحدهای سياسی و مرزها جغرافیا سوم انسانی

این پاورپوینت در34اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت دقیق و کامل(شامل تمامی متن ها وفعالیت ها و پرسش ها و عکس ها موجود در درون کتاب….)  کاملا تایپ شده حتی جداول موجود و قابل ویرایش با طراحی ،رنگ بندی و افکت های عالی  ،اسلاید تشکر و پایانی .حجم فایل :1.37 مگابایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط