پاورپوینت دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت
نماد اعتماد الکترونيکي

بایگانی دسته بندی "پاورپوینت های جغرافیا دوم دبیرستان"

پاورپوینت درس 3 نگاهی به جغرافیای انسانی ایران جغرافیا دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 3 جغرافیا دوم دبیرستان پاورپوینت درس 3 نگاهی به جغرافیای انسانی ایران جغرافیا دوم دبیرستان درس سوم 3 نگاهی به جغرافیای انسانی ایران فلات ايران حدود سه هزار…

پاورپوینت درس 8 آلودگی هوا جغرافیا دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 8 جغرافیا دوم دبیرستان پاورپوینت درس 8 آلودگی هوا جغرافیا دوم دبیرستان 29دی روز هوای پاک فصل 5 درس هشتم :  آلودگی هوا اخبار آلودگی هوای شهر تهران…

پاورپوینت درس 6 اهمیت و نقش جنگل ها جغرافیا دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 6 جغرافیا دوم دبیرستان پاورپوینت درس 6 اهمیت و نقش جنگل ها جغرافیا دوم دبیرستان 15اسفند روزدرختکاری فصل 4 درس ششم : اهمیت و نقش جنگل ها میوه،…

پاورپوینت درس 5 انسان وبیابان جغرافیا دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 5 انسان وبیابان جغرافیا دوم دبیرستان پاورپوینت درس 5 انسان وبیابان جغرافیا دوم دبیرستان پاورپوینت درس پنجم انسان وبیابان جغرافیا دوم دبیرستان دانلود پاورپوینت درس پنجم انسان وبیابان…

پاورپوینت درس 4 بیابان ها جغرافیا دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 4 جغرافیا دوم دبیرستان پاورپوینت درس 4 بیابان ها جغرافیا دوم دبیرستان پاورپوینت درس چهارم بیابان ها جغرافیای دوم دبیرستان پاورپوینت درس چهار بیابان ها جغرافیا دوم دبیرستان…

پاورپوینت درس 7پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران جغرافیا دوم دبیرستان

پاورپوینت درس 7 جغرافیا دوم دبیرستان پاورپوینت درس 7 جغرافیا دوم دبیرستان پاورپوینت درس 7پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران جغرافیا دوم دبیرستان پاورپوینت درس هفتم پراکندگی…

پاورپوینت درس9جغرافیای دوم دبیرستان

اسلاید معرفی aval jeography 2 darse9

پاورپوینت درس9جغرافیای دوم دبیرستان درس نهم:  آلودگی دریاها و رودها به شکل 15-5 توجه کنید آیا می توانید علل آلودگی رودها را نام ببرید؟ حوضۀ رود محدوده های صنعتی –…

پاورپوینت درس10جغرافیای دوم دبیرستان

aval jeography 2 darse10اسلاید معرفی

پاورپوینت درس10جغرافیای دوم دبیرستان فصل6 درس دهم: مخاطرات طبیعی برای مطالعه 18 مهر روز جهانی کاهش بلایای طبیعی بامداد روز جمعه وقوع یک زمین لرزهٔ عظیم موجب بروز فاجعه ای…

پاورپوینت درس11جغرافیای دوم دبیرستان

aval jeography 2 darse11hsاسلاید معرفی

پاورپوینت درس11جغرافیای دوم دبیرستان درس یازدهم : انسان و مخاطرات طبیعی در درس قبل با چگونگی وقوع بعضی از مخاطرات طبیعی آشنا شدید. ممکن است این سؤال برای شما پیش…

پاورپوینت درس17جغرافیای دوم دبیرستان

aval jeography 2 darse17اسلاید معرفی

پاورپوینت درس17جغرافیای دوم دبیرستان درس هفدهم : بهره برداری از منابع آب به صفحهٔ بعد نگاه کنید! در این صفحه بریدهٔ روزنامه ها رامی بینید. موضوع مشترک همهٔ آنها آب…

پاورپوینت درس15جغرافیای دوم دبیرستان

aval jeography 2 darse15اسلاید معرفی

پاورپوینت درس15جغرافیای دوم دبیرستان درس پانزدهم : جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی علل و آثار مهاجرت چیست؟ مردم همیشه در یک مکان ساکن نیستند و گاهی از مکانی…

پاورپوینت درس14جغرافیای دوم دبیرستان

aval jeography 2 darse14اسلاید معرفی

پاورپوینت درس14جغرافیای دوم دبیرستان فصل 8 11 آبان روز آمار و برنامه ریزی درس چهاردهم : پراکندگی و رشد جمعیت چرا جمعیت جهان به طور نامساوی پراکنده شده است؟ به…

پاورپوینت درس16 جغرافیا دوم دبیرستان

پاورپوینت درس16 جغرافیا دوم دبیرستان پاورپوینت درس16 جغرافیا دوم دبیرستان کلیه رشته های نظری فصل 9 2 فروردین روز جهانی آب درس شانزدهم : آب ها وَ جَعَلْنا مِن الْماءِ…

پاورپوینت درس13جغرافیادوم دبیرستان

پاورپوینت درس13جغرافیادوم دبیرستان پاورپوینت درس13جغرافیادوم دبیرستان کلیه رشته های نظری درس سیزدهم: ایرانگردی کشور ما ایران از لحاظ آثار تاریخی و جغرافیایی جاذبه های متنوع و فراوانی برای گردشگری و…