چندمین مضرب مشترک را چطور پیدا کنم؟

چندمین مضرب مشترک را چطور پیدا کنم؟

چندمین مضرب مشترک را چطور پیدا کنم؟ سلام خدمت دانش اموزان گرامی برای پیدا کردن چندمین مضرب مشترک ابتدا هر دو عدد را تجزیه می کنیم و عامل های اول اون رو پیدا می کنیم..بیشترین تعداد تکرار از یک نوع عدد را از هر دو طرف انتخاب و بعد هر چندمین مضربی که خواسته را در آن ضرب می کنیم. مثلا:

53 امین مضرب مشترک بین دو عدد 4 و 10 را پیدا کنید:

ابتدا 4 و 10 را تجزیه می کنیم.

2*5=10

2*2=4

دربین عدد 4 و 10 عدد 2 دو بار در عدد 4 تکرار شده پس این عدد را انتخاب می کنیم یعنی 2*2 و در 10 فقط عدد 5 هست.

این دو عدد را در هم ضرب می کنیم: 2*2*5=20

حالا چندمین مضرب مشترک را خواسته 53 امین : 53*20=1060

مثال دیگه: 5 امین مضرب مشترک 18 و 30

18=2*3*3

30=2*3*5

بیشترین تعداد تکرار 2 یک هست که در هر دو عدد یکسان هست. بیشترین تعداد تکرار 3 دوبار هست که ان را انتخاب می کنیم. 3*3 و بیشترین تعداد تکرار عدد 5 یکبار هست.بنابراین ضرب این 3 عدد در هم می شود : 2*3*3*5=90

چندمین مضرب مشترک را خواسته بود 5 امین: 5*90=450

امیدواریم یاد گرفته باشین.


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط