دسته: پایه هفتم

اسلاید معرفیaval ebadat

پاورپوینت عبادت

پاورپوینت عبادت عبادت چرا باید خدا را عبادت کرد؟ فهرست مطالب اهداف تحقیق مقدمه عبادت چرا باید خدا را عبادت...

پاورپوینت درس22مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس22مطالعات اجتماعی پایه هفتم درس 22 اوضاع اقتصادی در ایران باستان پیشتر خواندید که یکی از ویژگی های تمدن...

aval darse21 motaleaat haftomاسلاید معرفی

پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه هفتم فصل11 اوضاع اجتماعی  اقتصادی ایران باستان زمان، تداوم و تغییر حوزه های موضوعي: نظام...

تحقیق کامل درباره طبیعت

تحقیق کامل درباره طبیعت

تحقیق کامل درباره طبیعت فهرست مطالب طبیعت    1 زمین    1 اتمسفر، آب‌وهوا    2 دریاچه    3 رودخانه‌ها    3 طبیعت وحش    4...

خانواده در ایران باستان و ایران امروزی

خانواده در ایران باستان و ایران امروزی

شباهت خانواده ایران باستان با ایران امروزی خانواده در ایران باستان و ایران امروزی فهرست مطالب خانواده    1 خانواده درایران...

تحقیق درباره باد در ساحل

تحقیق درباره باد در ساحل

تحقیق درباره باد در ساحل چرادر ساحل دود در طول روز به طرف خشکی و در طول شب به طرف...

پاورپوینت درس18مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس18مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس18مطالعات اجتماعی پایه هفتم درس 18 قدیمی ترین سکونت گاه های٭ ایران دانش آموزان کلاس هفتم به همراه معلمشان...

پاورپوینت درس17 مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس17 مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس17 مطالعات اجتماعی پایه هفتم فصل9 سرزمین ما، کاوش درگذشته های دور حوزه های  موضوعی: زمان، تداوم و تغییر...