دسته: پاورپوینت علوم هفتم

پاورپوینت فصل سوم علوم اتمها الفبای مواد پایه هفتم

پاورپوینت فصل سوم اتمها الفبای موادعلوم تجربی هفتم پاورپوینت فصل سوم اتمها الفبای موادعلوم تجربی هفتم دل هر ذره را که بشکافی               آفتابیش در میان بینی مواد؛ الفبای زندگی همهٔ چیزهایی که در اطراف خود...

پاورپوینت فصل دوم علوم پایه هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

پاورپوینت فصل دوم علوم پایه هفتم اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن پاورپوینت درس 2 اندازه گیری در علوم و ابزارهای ان پاورپوینت درس 2 اندازه گیری در علوم و ابزارهای ان   اندازه...

پاورپوینت فصل 10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل 10 علوم تجربی پایه هفتم پاورپوینت فصل 10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی علوم پاورپوینت فصل 10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی علوم تجربی هفتم پاورپوینت فصل 10 گرما و بهینه...

پاورپوینت فصل نهم منابع انرژی علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت فصل نهم علوم هفتم پاورپوینت فصل نهم منابع انرژی علوم تجربی پایه هفتم پاورپوینت فصل نهم علوم پایه هفتم پاورپوینت فصل 9 منابع انرژی علوم پایه هفتم پاورپوینت فصل 9 علوم پایه هفتم فصل...

اسلاید معرفیaval derakhat

پاوپوینت درخت

پاوپوینت درخت فهرست مطالب مقدمه تعریف درخت سن درخت رده‌بندی درختان برگ درختان کلروفیل چیست؟ ویژگیهای نهاندانگان و بازدانگان مقایسه دانه ذرت (نهاندانه) با دانه کاج (بازدانه) کاربرد فقهی واژه درخت درخت و درختکاری در...

پاورپوینت فصل اول علوم تجربه و تفکر پایه هفتم

پاورپوینت فصل اول علوم تجربه و تفکر پایه هفتم … هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون … آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ … سورۀ زمر، آیۀ علوم...