دسته: پاورپوینت زبان هشتم

پاورپوینت درس هفتم سرگرمی های من زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس7زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس هفتم سرگرمی های من زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس 7 زبان انگلیسی...

پاورپوینت درس ششم روستای من زبان انگلیسی هشتم

پاورپویت درس6زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس ششم روستای من زبان انگلیسی هشتم پاورپویت درس6 روستای من MY WILLAGEزبان انگلیسی...

پاورپوینت درس پنجم شهر من زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس5 زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس پنجم شهر من زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس 5شهر من MY...

پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس4زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس 4 سلامتی من زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس چهارم سلامتی من زبان...

پاورپوینت درس2زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس2زبان انگلیسی پایه هشتم پاورپوینت درس2زبان انگلیسی پایه هشتم        Lesson 2 My Week        Conversation Listen to the...

تمام فایل ها طبق اخرین تغییرات کتب درسی مهرماه سال 98 می باشد.تشکر ؛کد تخفیف: 13 درصد باکد masterdocارتباط