دسته: تاسیسات

تحقیق کامل سیم کشی ساختمان

تحقیق کامل سیم کشی ساختمان

تحقیق کامل سیم کشی ساختمان فهرست مطالب سیم کشی ساختمان    1 طریقه سیم کشی ساختمان    1 مراحل برقکاری ساختمان    2...

عملکردنوفراست

عملکردنوفراست

عملکردنوفراست: 1-با نگه داشتن کلیدdefrost  به مدت 1 ثانیه (درصورتی که دما زیر 10 باشد)کمپرسور خاموش شده و هیتر شروع...

موتورهای هیدرولیکی

موتورهای هیدرولیکی

موتورهای هیدرولیکی فهرست مطالب موتورهاي هيدروليكي    1 انواع موتور های هیدرولیک:    1 موتورهای چرخ دنده ای و پره ای    1...

کانال کشی ساختمان

کانال کشی ساختمان

کانال کشی ساختمان کانال کشی ساختمان مقدمه: کانال کشی ساختمان به منظور انتقال هوای گرم یا سرد و نیز انتقال...