پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 3 نمونه های فرهنگ جهانی 1 جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت درس 3 نمونه های فرهنگ جهانی 1 جامعه شناسی یازدهم : درس سوم
نمونه های فرهنگ جهانی 1
ابونصر محمد فارابی(330 – 260 ه .ش)در گونه شناسی جوامع، یکی از انواع جوامع جاهلی را جامعۀ «تغلبّ» می نامد. او در تعریف این نوع جامعه می نویسد: در جامعۀ تغلبّ، مردم برای غلبه یافتن بر سایر ملت ها با یکدیگرهمکاری می کنند و این هنگامی پیش می آید که همۀ آنها، شیفتۀ غلبه بر اقوام و ملل دیگر باشند.

هدف این مردم خوار و مقهور کردن دیگران است. آنها نمی خواهند ملتّ مقهور، مالک جان و مال خود و… باشد. چنین افرادی دوست دارند بر یکایک مردم جامعۀ خود نیز چیره شوند ولی از آنجا که در یک جامعه مردم برای بقای خود، غلبه بر اقوام دیگر و جلوگیری از غلبۀ اقوام دیگر بر خود به هم نیازمندند، ناچارند از چیرگی بر یکدیگرخودداری کنند.

چنین مردمی گمان می برند که فقط آنان خوشبخت، پیروز و مورد رشک دیگران اند (و باید باشند) و از همۀ جوامع دیگر برترند. آنها مردم جوامع دیگر را خوار و بی ارزش می شمرند. این گونه اندیشه ها در آنان حس خودخواهی را تقویت می کند. پس، همواره می خواهند دیگران آنان را ستایش کنند. گمان می برند که ملتّ های دیگر نتوانسته اند به موقعیتی که آنان به دست آورده اند، برسند و اصولا چنین سعادتی را نمی شناسند.

آیا فارابی با این توضیحات، آرمان و ارزش اجتماعی برتر جامعۀ تغلبّ را به شما معرفی کرده است؟ آیا چنین فرهنگی در محدودۀ مرزهای جغرافیایی و قومی خود باقی می ماند؟ اگر چنین فرهنگی در راه جهانی شدن قدم بگذارد، چه آثار و نتایجی در پی دارد؟

پاورپوینت درس 3 نمونه های فرهنگ جهانی 1 جامعه شناسی یازدهم
پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی یازدهم
پاورپوینت درس 3 جامعه شناسی یازدهم

  • تعداد اسلاید: 37
  • ویژگی محصول: اسلاید معرفی ،اسلایدهای متن کتاب به صورت کامل و دقیق که تمامی مطالب حتی متن فعالیت ها و جداول را به صورت کاملاً تایپ شده و قابل ویرایش در برگرفته است .اسلایدهای متن کتاب بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای با افکت و طراحی عالی ،اسلاید تشکر و پایانی
  • کیفیت: عالی
  • حجم فایل: 822 کیلوبایت
  • سال تولید محصول دیجیتال: مهرماه 98

پیشنهاد: پاورپوینت درس اول جامعه شناسی یازدهم

پیشنهاد: پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی یازدهم


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط