تحقیق درباره مکتب ودانته

تحقیق درباره مکتب ودانته


تحقیق درباره مکتب ودانته
مکتب ودانته

فهرست مطالب

مقدمه: 1
پیدایش و تکامل تاریخی مکتب ودانته 2
الف- دورۀ پیدایش 2
ب- دوره قاعده مند کردن 2
ج- دورۀ تفسیر و شرح جزئیات 3
دیدگاه شنکره و رامانوجه در مورد برهمن (خداشناسی) 4
الف: دیدگاه شنکره در مورد برهمن و صفات او 4
دیدگاه رامانوجه در مورد برهمن و صفات او 5
سه صورت ظهور برهمن از نظر رامانوجه 6
چهار وجه برهمن از دیدگاه رامانوجه 6
تشابه برهمن و آتمن از دیدگاه شنکره 7
سور شوره 8
برخی از مهمترین نکاتی که سور شوره مطرح است عبارتند از: 8
مکتب شبدادویته (sabdadvaita). 8
مکتب ویسیش ادویته: 10
آتمن و برهمن: 10
اندیشه مایا: 11
منابع: 14

مقدمه:

اندیشه فلسفی هندی با سابقه ای بیش از دو هزار سال در دو شاخه مکاتب آستیکه (سنتی و یاراست کیش) و ناستیکه (غیر سنتی و یا نادرست کیش) ادامه یافته است. از میان مکاتب ششگانه سنتی، مهمترین آنها مکتب ودانته است. الهام بخش اصلی فیلسوفان ودانته متون اپنیشدی و دغدغه عمده آنها فهم ماهیت خدا، انسان، جهان مادی و ارتباط این سه با یکدیگر است. حکیمان اصلی ودانته در تفسیر این رابطه با هم وحدت نظر ندارند و همین امر، موجب پیدایش سه جریان فرعی در درون این مکتب شده است.

درباره فمینیسم و اسلام بیشتر بدانید

تحقیق درباره مکتب ودانته
تحقیق درباره مکتب ودانته

مکتب ادوایته ودانته به رهبری شنکره، وحدت گرای تمام عیار و پرطرفدارترین مکتب فلسفی هند است. مکتب ویسیش ادوایته، راه میانه را برگزیده و رامانوجه شخصیت برجسته آن است و مکتب دوایته به رهبری مدهوه، که از آن دو متاخرتر و کاملا کثرت گرا است.

تحقیق درباره مکتب ودانته ، این تحقیق به صورت فایل ورد در 16 صفحه با فونت 15 و فاصله بین سطر 1.5 همراه با صفحه اول ، فهرست مطالب به صورت اتوماتیک (یعنی هر تغییری بدین کافیه فقط فهرست مطالب رو آپدیت کنین و خودش تنظیم میشه) به صورت کاملا مرتب و قابل ویرایش تنظیم شده است. حجم فایل 37کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط