تحقیق درباره پوشش زنان در ایران باستان

تحقیق درباره پوشش زنان در ایران باستان

تحقیق درباره پوشش زنان در ایران باستان

پوشش زنان در ایران باستان

پوشش زنان در ایران باستان

پوشش زنان در ایران باستان

تاریخ پوشاک به طور کلی بخشی از تاریخ تمدن و فرهنگ انسان است و برای آگاهی از پوشش در ایران، بایستی فرهنگ مردم ایران را هم بررسی نمود.
روند تاریخ تمدن و فرهنگ انسانی از زمانی آغاز شد که انسان ها زندگی فردی و غارنشینی را رها کرده و هسته های ابتدایی نخستین جامعه بشری را پدید آوردند. از این رو در هر جامعه ای بنا به شرایط زیر نوع پوشاک و پوشش زنان و مردان متفاوت است:
• آب و هوا و شرایط اقلیمی
• پدیده شهرنشینی
• کار و پیشه
• کشف منابعی چون مس و فلزات
• پیدایش ادیان و مذاهب ( جهان بینی)
• وقوع جنگ ها

پوشش زنان در ایران باستان

هم بنا به شرایطی که ذکر شد همیشه سبک و اسلوب خاصی داشته است. بررسي‌ها نشان مي دهد كه پوشش تمام بدن در دوره هاي مختلف تاريخي چه نزد زنان و چه نزد مردان در ايران يك حقيقت بوده است و به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به سر نمی برده اند. اما این را بایستی در نظر داشت که پوشش کامل و آراسته همراه با تزیینات زنان در ایران، با پوشش چادر سیاه اسلامی بسیار متفاوت بوده است.

شباهت های خانوده های ایران باستان با خانوده های ایران امروزی
برخی معتقد هستند که این پوشش کامل و آراسته به نوعی ریشه به وجود آمدن حجاب در دنیا است.
ویل دورانت معتقد است نقش پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته‌است که می‌توان ایران را منشاء اصلی پراکندن حجاب در جهان دانست.

این تحقیق به صورت فایل ورد در 7 صفحه تنظیم شده است با فونت 16 و فاصله بین سطرها 1.15 حجم فایل 95 کیلیوبایت.


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط