تحقیق درباره اجزای خودرو

تحقیق درباره اجزای خودرو

تحقیق درباره اجزای خودرو

تحقیق درباره قطعات خودرو

تحقیق اجزای خودرو

تحقیق قطعات خودرو

قطعات خودرو

مقاله درباره اجزای خودرو

تحقیق درباره وظایف قطعات خودرو

تحقیق درباره وظایف اجزای خودرو

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:

اجزای خودرو

تهیه و تنظیم:

اجزای خودرو

موتور : مجموعه ای است شامل قطعات ریز و درشت مکانیکی،که با اهرم بندی و اتصالات خاص خود با استفاده از سوخت بنزین ، هوا و جریان برق تولید شده در سیستم جرقه زنی ، نیروی اولیۀ حرکت اتومبیل را تأمین می کند .

قطعات اصلی که در موتور اتومبیل وجود دارند عبارتند از : سر سیلندر – سیلندر – میل لنگ –  پیستون –  شاتون – گژن پین – رینگ – یاتاقان – میل سوپاپ – میل تایپتها و تایپتها و… که در ادامه توضیح می دهیم .

سرسیلندر : بر روی سیلندر بسته می شودکه جای شمع ها و سیت و گیت سوپاپ است و محفظة احتراق در آن قرار دارد.

بلوک سیلندر : اصلی ترین قطعه و بزرگترین قطعه موتور است که نسبت به نوع آن دارای 4،6،8 سیلندر می باشد که از یک طرف به سرسیلندر و از طرف دیگر به کارتل بسته میشود و پیستون و شاتون در آن قرار می گیرند.

واشر سرسیلندر : این واشر در بین سیلندر و سرسیلندر قرار میگیرد که باعث پر کردن ناصافی های بین آنها می شود واز مخلوط شدن آب و روغن و خروج کمپرس موتور جلوگیری می کند.

پیستون :

از جنس آلمینیوم است و در داخل سیلندر بالا و پایین میرود و چهار عمل اصلی موتور را انجام می دهد ، پیستون توسط گژن پین به شاتون و به توسط شاتون به میل لنگ متصل میشود و حرکت خود را از آن میگیرد.

رینگ : دو نوع رینگ وجود دارد ؛ رینگ روغنی و رینگ کمپرسی. رینگ کمپرسی از ورود کمپرس موتور موتور به کارتل جلوگیری میکند و رینگ روغنی از وارد شدن روغن موتور به محفظة احتراق و روغن سوزی جلوگیری می کند.

تحقیق درباره اجزای خودرو

تحقیق درباره اجزای خودرو

شاتون : شاتون اهرمی است که از یک طرف به پیستون واز طرف دیگر به میل لنگ توسط یاتاقان متصل می شود که وظیفه دارد حرکت دورانی را به خطی تبدیل می کند.

گژن پین : استوانه ای تو خالی است که وظیفة اتصال پیستون و شاتون را بر عهده دارد. گژن پین توسط خار یا مهره خاص در محل اتصال شاتون و پیستون محکم می شود.

تحقیق درباره اجزای خودرو

میل لنگ :

از دو طرف به بلوک سیلندر بسته میشود و از طریق یاتاقان های ثابت محکم نگه داشته می شود. میل لنگ از یک طرف به فلایویل و از طرف دیگر به وسیلة زنجیر تایم به میل سوپاپ متصل می شود. این مجموعه باعث حرکت پیستونها می شود.

میل سوپاپ : از جنس چدن ساخته می شود و وظیفه دارد سوپاپها را باز و بسته نماید و توسط دایرة خارج از مرکز پمپ بنزینهای مکانیکی را نیز به حرکت در می آورد و به وسیلة یک چرخ دنده مخصوص اویل پمپ و دلکو را حرکت می دهد.

سوپاپ : قطعه ای است قارچی شکل که در دو نوع گاز و دود ساخته می شود، سوپاپ حرکت خود را از میل سوپاپ می گیرد و باز می شود و در اثر نیروی فنر بسته می شود. هر سیلندر تعداد یک عدد از هر کدام را در داخل خود دارد. اما بعضی از خودروها دارای چند سوپاپ نیز هستند.

گیت و سیت سوپاپ : گیت سوپاپ راهنمای ساق سوپاپ است و سیت سوپاپ محلی است که بشقابک سوپاپ در آن قرار می گیرد از این رو به آن نشیمنگاه نیز می گویند.

تحقیق درباره اجزای خودرو

فلایویل :

چند وظیفة مهم را بر عهده دارد :     1- حرکت میل لنگ را متعادل می کند. 2- نیروی میل لنگ را از طریق صفحه کلاچ به گیربکس منتقل می کند. 3- در زمان استارت زدن با دنده استارت درگیر شده موتور را روشن می کند.

پولی یا فولی : فولی قطعه ای است که در قسمت جلوی میل لنگ نصب میشود و توسط تسمه پروانه حرکت میل لنگ را به پروانه، واتر پمپ و در خودروهای جدید به کولر متصل می کند.

زنجیر تایم : عمل تنظیم کردن و هماهنگ کردن گردش میل لنگ و میل سوپاپ را زنجیر تایم انجام می دهد. زنجیر تایم از طریق دنده های تایم سر میل لنگ و میل سوپاپ عمل تایمینگ را انجام می دهد.

 تسمه تایم : عمل تسمه تایم همانند زنجیر تایم بوده و از آن در خودروهای جدید و دیفرانسیل جلو استفاده میشود. تسمه تایم را در هر 60000 کیلومتر باید تعویض کرد. تسمه تایم اتصال بین میل لنگ، میل سوپاپ، کولر و اویل پمپ را انجام می دهد.

سینی جلو :

این قطعه وظیفة محافظت از زنجیر تایم و تسمه تایم را بر عهده دارد.

یاتاقان : قطعه ای است هلالی شکل که از جنس بابیت ساخته می شود و در کپة یاتاقان قرار گرفته و از تماس مستقیم فولاد میل لنگ به چدن بلوکه و شاتون جلوگیری می کند.

تحقیق درباره اجزای خودروMASTERDOC.IR

 کپه یاتاقان : قطعه ای است که یاتاقان درون آن قرار میگیرد. دارای زائده هایی است که باعث میشود تا یاتاقان در محل خود نچرخد. کپه یاتاقان ها در دو نوع ثابت و متحرک ساخته می شوند. نوع ثابت روی میل لنگ و متحرک روی شاتون قرار میگیرد.

قالپاق سوپاپ : این قالپاق محفظه ای است که روی سرسیلندر بسته می شود و محل ورود روغن به داخل موتور است. این مجموعه از بیرون ریختن روغن موتور جلوگیری کرده و از مجموعة سوپاپ، فنر سوپاپ و اسپکها محافظت می کند.

پولکی های آب :

از جنس برنج ساخته می شود که روی بدنه بلوکه سیلندر قرار می گیرد و وظیفه دارد تا اگردر اثر سرما آب موتور یخ بزند چون حجم آن زیاد می شود و نیز اگر پولکی ها وجود نداشته باشند بلوکه سیلندر ترک خورده و می شکند. در این مواقع پولکی از جای خود خارج شده و آب یخ زده از موتور خارج می شود و دیگر بلوک سیلندر نمی ترکد.تحقیق درباره اجزای خودرو

کارتل : محفظة روغن را کارتل می گویند، روغن موتور در آن قرار دارد و توسط اویل پمپ مکش شده و به مدارات روغن کاری ارسال می شود. در کارتل ها یک قسمت عمیق وجود دارد که روغن در آنجا جمع شده تا اویل پمپ راحت تر بتواند روغن را مکش کرده و به موتور ارسال کند.

دنده ها و فولی های تایم : عمل تایمینگ توسط آنها انجام میگیرد، دنده های تایم یکی روی میل لنگ و یکی روی میل سوپاپ نصب می شوند. دنده تایم سر میل لنگ نصف دنده تایم سر میل سوپاپ و علت آن این است که سرعت گردش میل سوپاپ باید نصف گردش میل لنگ باشد.

اسپک یا انگشتی: اسپک ها از نظر شکل ظاهری شبیه اسب هستند و ارتباط بین میل تایپت با ساق سوپاپ را برقرار می کند و توسط حرکت الاکلنگی سوپاپها را باز میکند.

میل اسپک:

میله ای است که اسپکها روی آن قرار می گیرند. در خودروی پیکان یک میل اسپک وجود دارد و در بعضی از خودروها دو میل اسپک وجود دارد.

بغل یاتاقانی: قطعه ای است که از آن برای گرفتن لقی طولی میل لنگ استفاده می کنند.

تحقیق درباره اجزای خودروMASTERDOC.IR


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط