خلقت انسان از دیدگاه مولانا

تحقیق خلقت انسان از دیدگاه مولانا

تحقیق خلقت انسان از دیدگاه مولانا

خلقت انسان از دیدگاه مولانا

آدمی پيوسته درپی کشف اوراق گمشده ی کهنه کتاب هستی بوده است. بی گمان از خود پرسيده : که زندگی چيست؟ ماهيت جهان هستی چگونه است؟ حقيقت وجود من کدام است؟
خلقت انسان و انسانشناسی از موضوع های محوری آثار حضرت مولانا است.تمام موضوعات دیگری که در آثار آن عارف بزرگوار مطرح و بررسی شده اند بی گمان با موضوع انسان ارتباط دارند و به خاطر گشادن ماهیت اصلی این هدف نهایی آفرینش بوده است.به عبارت دیگر تا کید حضرت مولانا این است که« مقصود ز جمله آفرینش ماییم

اندیشه خلقت انسان از دیدگاه مولانا  

این تحقیق در 6 صفحه به صورت فایل word تنظیم شده است کاملا قابل ویرایش . 


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط