پاورپوینت فصل سوم علوم اتمها الفبای مواد پایه هفتم

پاورپوینت فصل سوم اتمها الفبای موادعلوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل سوم اتمها الفبای موادعلوم تجربی هفتم

دل هر ذره را که بشکافی               آفتابیش در میان بینی
مواد؛ الفبای زندگی
همهٔ چیزهایی که در اطراف خود می بینیم، از ماده ساخته شده اند. مواد پیرامون ما همواره در حال تغییر فیزیکی و شیمیایی اند. تغییرهایی که با وجود آنها هستی معنا می یابد و زندگی ادامه پیدا می کند. با شناخت ماده و تغییرهای آن، هستی را بهتر می شناسیم و اسرار آفرینش را بهتر درک می کنیم.

فصل 3 اتمها، الفبای مواد
اتم ها الفبای مواد
آب در طبیعت به سه حالت جامد،مایع و بخار یافت می شود. این سه حالت ویژگی های مختلفی دارند.
درحالی که آب، یخ و بخار آب،یک نوع ماده اند. چرارفتار یخ با آب و بخار آب تفاوت دارد؟

اسلاید معرفیavalfasleolom haftom3

اسلاید معرفیavalfasleolom haftom3

 

پاورپوینت فصل سوم اتمها الفبای موادعلوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل سوم اتمها الفبای موادعلوم تجربی هفتم

این پاورپوینت دقیقا مثل کتاب تایپ شده و شامل 38 اسلاید می باشد که شامل صفحه بسم الله و معرفی صفحه اسلایدهای متن با افکت های و طراحی خوب ،صفحه تقدیر تشکر و پایانی است .

مطالب مرتبط