تحقیق راه های عملی ترک خود اراضایی

تحقیق را ه های عملی ترک خود اراضایی

تحقیق را ه های عملی ترک خود اراضایی

تحقیق درباره را ه های عملی ترک خود اراضایی

تحقیق درباره را ه های ترک خود اراضایی

تحقیق درباره راه واقعی ترک خود ارضایی

چطور می توانم خود ارضایی خود را ترک کنم

بنام خدا
کتاب 1 صفحه ای راه عملی ترک خود ارضایی

تحقیق را ه های عملی ترک خود اراضایی

تحقیق را ه های عملی ترک خود اراضایی

تنها کمتر از 1 درصد مایع منی اسپرم هست بیش از 99 درصد بقیه این ترشحات منی دربردارندهٔ پروتئازها، آنزیم‌ها و مواد قندی مانند فراکتوز است که برای تغذیه و ادامهٔ حیات سلول‌های اسپرم مورد نیازند. همچنین این مواد محیطی

را برای سلول‌های اسپرم فراهم می‌کنند که آن‌ها بتوانند درون آن جابه‌جا شوند یا به عبارت دیگر شنا کنند (swim).

 

راه های عملی ترک خود ارضایی .

از مواد قندی مصنوعی دوری شود مانند قند ، شکلات و .چون باعث میشه فرکتوز(موادقندی) منی به صورت غیر طبیعی افزایش یافته و موجب تحریک و فشار بر روی پروستات شود .

 

…………………….

  دانلود کتاب الکترونیک 1 صفحه ای برای جوانان و نوجوانانی که حوصله خواندن بیش از 1 صفحه را ندارند

بار کد برای دانلود و پخش در موبایل


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط