پاورپوینت درس 13 تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ 2 یازدهم

پاورپوینت درس 13 تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ 2 یازدهم

پاورپوینت درس 13 تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ 2 یازدهم

پاورپوینت درس تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ 2 یازدهم

پاورپوینت درس سیزده تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ 2 یازدهم

پاورپوینت درس 13 تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی

پاورپوینت درس 13 تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ پایه یازدهم

پاورپوینت درس سیزدهم تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ 2 یازدهم

                                            درس 13
                 تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی
تأسیس حکومت صفوی در تاریخ ایران دورۀ اسلامی، رویدادی بسیار مهم و سرنوش تساز محسوب می شود. صفویان موفق شدند ایران را از جهات سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی یکپارچه و متحد کنند، مذهب شیعه را رسمیت بخشند و رونق اقتصادی به وجود آورند. در دورۀ حکومت صفوی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترد های میان ایران وهمسایگان و دولت های اروپایی به وجود آمد که آثار و پیامدهای منطق های و بی نالمللی زیادی داشت. شما در این درس با تکیه بر منابع و مآخذ این دوره، فراز و فرود حکومت صفوی و نیز علل و نتایج تحولات روابط خارجی آن را بررسی و تجزیه و تحلیل خواهید کرد.

زمینه های تشکیل حکومت صفویان

بحث و گفت وگو
به نظر شما برای ایجاد یک نظام سیاسی چه علل و عواملی ضروری است؟ با راهنمایی دبیر در این باره بحث و گفت وگو کنید و دیدگاه های خود را مستدل بیان نمایید.

پاورپوینت درس 13 تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ 2 یازدهم

پاورپوینت درس 13 تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی تاریخ 2 یازدهم

این پاورپوینت در 64 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب صرفاً متن کتاب بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه با متن تمامی بحث و گفت وگو ، بررسی شواهد و مدارک ، بیشتر بدانیم ، فکر کنیم و پاسخ دهیم ، كاوش خارج از كلاس،  پرسش های نمونه و غیره با افکت و انیمیش و طراحی عالی کاملا قابل ویرایش همراه با عکس های درون کتاب متن ها کاملا قابل ویرایش و هیچ گونه عکس برداری از صفحه کتاب صورت نگرفته برخلاف بعضی سایت ها که عکس کتاب را به صورت پاورپوینت در می آورند ..حجم فایل 754کیلوبایت متشکرم


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط