پاورپوینت درس 8 ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 8 ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 8 ایران از ورود اسلام تاپایان صفویه تاریخ

پاورپوینت درس 8 ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس هشتم ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه تاریخ2یازدهم

پاورپوینت درس 8 ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه تاریخ2

پاورپوینت ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه تاریخ2یازدهم

فصل سوم
ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه
تاریخ ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت صفوی، تحولات سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی را پشت سر گذاشت. اوضاع سیاسی کشور ما در این سده ها، فراز و نشیب های زیادی داشت وسلسله ها و حکومت های متعددی بر سر کار آمدند و هر کدام به طریقی بر شرایط ایران تأثیر گذاشتند. اما مهم ترین تحول در عرصۀ دینی وفرهنگی رخ داد و ایرانیان با پذیرش تدریجی اسلام، نقش عظیمی را درتأسیس، گسترش و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی به عهده گرفتند.
در حو زه های اجتماعی و اقتصادی نیز جامعۀ ایرانی تغییر و تحولات زیادی به خود دید. شما در این فصل با کاوش در موضوع های تاریخی وبررسی شواهد و مدارک؛ علل، آثار و پیامدهای مهم ترین تحولات تاریخ ایران در دوران اسلامی را شناسایی و تحلیل خواهید کرد.

درس 8
اسلام در ایران؛ زمینه های ظهورتمدن ایرانی اسلامی

پاورپوینت درس 8 ایران از ورود اسلام تاپایان صفویه تاریخ

حملۀ اعراب مسلمان به ایران که منجر به سقوط ساسانیان و آغاز دوران اسلامی شد، رویدادی مهم و سرنوشت ساز در تاریخ کشور ما به شمار می رود. شما در این درس با استفاده از شواهد و مدارک، چگونگی فتح ایران توسط اعراب مسلمان و علل و آثار مهم ترین تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را که در دو سدۀ نخست هجری در کشور ما به وقوع پیوست و زمینه های شکل گیری تمدن ایرانی اسلامی را فراهم آورد، بررسی خواهید کرد.

پاورپوینت درس 8 ایران از ورود اسلام تاپایان صفویه تاریخ

پاورپوینت درس 8 ایران از ورود اسلام تاپایان صفویه تاریخ

پاورپوینت درس 8 ایران از ورود اسلام تاپایان صفویه تاریخ

پاورپوینت درس 8 ایران از ورود اسلام تاپایان صفویه تاریخ

این پاورپوینت در 48 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب صرفاً متن کتاب بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه با متن تمامی پرسش ها و فعالیت ها و غیره با افکت و انیمیش و طراحی عالی کاملا قابل ویرایش همراه با عکس های درون کتاب متن ها کاملا قابل ویرایش و هیچ گونه عکس برداری از صفحه کتاب صورت نگرفته برخلاف بعضی سایت ها که عکس کتاب را به صورت پاورپوینت در می آورند ..حجم فایل 490 کیلوبایت متشکرم


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط