در حوزه خدمات چند نمونه از خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده اند

در حوزه خدمات چند نمونه از خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده اند

در حوزه خدمات چند نمونه از خدماتی که هنوزالکترونیک

در حوزه خدمات چند نمونه از خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده اند

در حوزه سلامت :

می توان برنامه اندرویدی طراحی کردکه متصل به پایگاه داده در پایگاه سلامت هر استان باشد ووضعیت سلامت فرد و تمام مشخصات بیولوژیک فرد مورد نظر توسط نرم افزار به پایگاه سلامت ارسال گردد و سلامت افراد یک جامعه در هر لحظه چک شود و در صورت نیاز فرد بیمار ماهیانه یا سالیانه مورد بررسی قرار گیرد .

در حوزه گردشگری :

می توان با استفاده از فناوری نوین ارتباطی مکان های عمومی در یک شهر را شناسایی کرد و بر طبق نیاز مورد استفاده قرار داد مثل هتل ها ، اماکن مذهبی و ….

در حوزه کاریابی :

می توان با ازستفاده از نرم افزارهای مختلف کاریابی آنلاین راه انداخت و با توجه شغل های متفاوت در هرلحظه کارفرما و تکنسین یا کارگر مرتبط با شغل مورد در ارتباط باشند تا جامعه دچار بی نظمی نشود .
میتوان با استفاده از فناوری نوین و گوشی های هوشمند برنامه ای طراحی کرد که نیازهای ضروری هر جامعه هدف در آنجا مشاهده شده و اعضای آنها باهم در ارتباط باشند تا کالاهای ضروری همدیگر را تامین کند ..


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط