تحقیق درباره مزایای تولید هوشمند

تحقیق درباره مزایای تولید هوشمند

تحقیق درباره مزایای تولید هوشمند

تولید هوشمند و یا شاید به عبارتی دلنشین تر “کارخانه هوشمند” در کشورهای صنعتی یکی از واقعیت های انکار ناپذیر انقلاب صنعتی چهارم است. این در حالیست که بخش اعظم صنایع داخلی کشور همچنان درگیر پیاده سازی مبانی اولیه اصول مدیریتی و اتوماسیون صنعتی هستند. شاید ذکر فناوری­های مطروحه تحت قالب نسل چهارم انقلاب صنعتی دغدغه امروز مدیران و صاحبان سرمایه در کشور نباشد. اما لازم است تمامی واحد های صنفی خرد و کلان کشور رویکرد جدی تری بر اصول و مفاهیم مدیریتی و پیاده سازی کامل اتوماسیون صنعتی به شکلی عملیاتی و واقعی داشته باشند.

دانلود فایل tolidhoshmand


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط