اسیب های جنگ در جامعه امروز

آسیب های جنگ در اجتماع امروز

اسیب های جنگ در جامعه امروز

فهرست مطالب :

مقدمه:

جنگ تحمیلی زمینه همبستگی
پیامدهای اجتماعی جنگ در دوران امروزی (خروج نخبگان، حاشیه ای شدن اجتماعی، مشکلات خانوادگی)

اسیب های جنگ در جامعه امروز

اسیب های جنگ در جامعه امروز

در طول تاریخ بشر همیشه جنگ بوده و زمینه‌های خصومت و درگیری میان انسان‌ها یا گروه‌هایی از انسان‌ها همیشه مطرح بوده است. گاهی هم شرایط به گونه‌ای بوده که جنگ و نزاع‌های گسترده اجتناب ناپذیر می‌شده است. اما به نظر می‌رسد علی رغم این وضعیت، جنگ خواه ناخواه زندگی انسان‌ها را از یک وضعیت عادی خارج کرده و به هر حال هم اقتصاد یک جامعه و هم شرایط اجتماعی و فرهنگ و سیاسی آن را تحت تاثیر قرار داده است.
بدین ترتیب جنگ ایران و عراق علاوه بر اینکه جنگی مبتنی بر توان و برنامه‌ریزی نظامی دو طرف جنگ بود، جنگی اجتماعی هم محسوب می‌شد. جامعه ایران و عراق در سطوح گوناگون درگیر آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ بود. جنگ بر حیات اجتماعی مردم تاثیر گذاشت و آن را به سمت و سویی

این تحقیق به صورت فایل ورد در 5 صفحه با فونت 16 به صورت منظم و مرتب تنظیم شده است که شامل صفحه معرفی ، صفحات تحقیق می باشد. کاملا مرتب و قابل ویرایش


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط