تحقیق درباره عملیات روانی غرب

تحقیق درباره عملیات روانی غرب

تحقیق درباره عملیات روانی غرب

فهرست مطالب
نحوه عملکرد روانی غرب 1
چکیده: 1
مقدمه 2
تکنیک‌های جنگ روانی 2
دسته‌ی موزیک: 2
سفارش و توصیه: 3
انتقال: 3
تکرار: 4
جملات مهیج و جذاب: 4
شستشوی مغزی: 4
مستندسازی: 5
حذف و انکار 6
حمله و انهدام هدف 7
لقب‌سازی 8
پیش‌فرض‌سازی 9
ترویج مفاهیم صوری 9
محتوا‌ زدایی 10
نابرابر‌سازی 11
جهت‌دار کردن 11
نتیجه گیری 18
منابع 20

نحوه عملکرد روانی غرب
چکیده:
ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به‌طور روزافزون توسط ابزارهای ارتباط‌جمعی احاطه می‌شود و در حقیقت دسترسی به اطلاعات و کاربرد آن، ماهیت زندگی‌ معاصر را تشکیل می‌دهد. در این محیط استفاده از تکنیک‌ها و روش‌هایی برای پیروز شدن در رقابت اطلاعاتی از سوی قدرت‌های برتر همواره در دستور کار قرار می‌گیرد. از این روش‌ها معمولاً به جنگ روانی تعبیر می‌شود.
جنگ روانی درازمدت، شامل نشر خبر به روش مستمر با استفاده از وسایل مختلف و هدف کمک به سیاست خارجی دولت، بالابردن شهرت و اعتبار آن و دستیابی به دوستی و تأیید است.
جنگ روانی هم با تبعیت از اصول کلی جنگ، دارای پایه‌ها و ارکانی است؛ هرچند میان جنگ نظامی و….

این تحقیق ذر23 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه جداگانه هر دوفایل pdf و word


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط