تحقیق درباره ارزیابی جنگ نرم وعملیات روانی بر ضد جوانان ایرانی و ارائه راهکار

تحقیق درباره ارزیابی جنگ نرم وعملیات روانی بر ضد جوانان ایرانی و ارائه راهکار

تحقیق درباره ارزیابی جنگ نرم وعملیات روانی بر ضد جوانان ایرانی و ارائه راهکار

 

فهرست مطالب
مقدمه: 1
چکیده: 2
تعریف جنگ نرم 4
جنگ نرم؛ استراتژی مقابله با جمهوری اسلامی ایران 4
شاخصه های ناتوی فرهنگی از نظرگاه رهبری انقلاب 5
راههای تحقق بخشی جنگ نرم 5
مقابله با جنگ نرم 7
آسیب های مقابله با جنگ نرم 8
اهداف مقابله با جنگ نرم 9
برنامه های مراکز فرهنگی در این موضوع 11
روش‌هاي مقابله با تهديدات نرم 11
ابعاد قدرت نرم در فرآيند انقلاب اسلامي ايران 13
نتیجه گیری: 27
منابع: 28

 

مقدمه:
با توجه به اینكه جمعیت جوان 65 درصد از جامعه ما را تشكیل می‌دهد، ناتوی فرهنگی دشمنان، هجوم به هویت و فرهنگ قشر جوان را هدف اصلی خود قرار داده‌اند.
ابزار حمله مدیران جنگ نرم در قالب مد، لباس، آرایش و از طریق لشكر نامرئی امواج ماهواره‌ای آغاز شده و ادامه دارد. شبكه‌های ماهواره ای با پخش فیلم‌ها و سریال‌هایی برای مقابله با هویت فرهنگی جوانان و خانواده‌ها و جایز شمردن روابط قبل از ازدواج ایجاد شده‌اند.
این گونه فیلم‌ها و برنامه‌های ماهواره‌ای ابزار هنری جنگ نرم

این تحقیق در 30 صفحه تنظیم شده است فونت 14 ب نازنین کاملا منظم ومرتب شامل صفحه بسم الله ، صفحه معرفی ، صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق و منابع می باشد که به صورت عالی و مرتب تنظیم شده صفحه بندی جداگانه هر دوفایل pdf و word


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط