اگر کشور ما در حالی که مناطقی از میهن هنوز در اشغال تجاوزگران بود،آتش بس را می پذیرفت و پس از آن صدام مناطق اشغالی را تخلیه نمی کرد، نسل امروز چه قضاوتی در باره ی مدافعان آن دوران می کرد

اگر کشور ما در حالی که مناطقی از میهن هنوز در اشغال تجاوزگران بود،آتش بس را می پذیرفت و پس از آن صدام مناطق اشغالی را تخلیه نمی کرد، نسل امروز چه قضاوتی در باره ی مدافعان آن دوران می کرد

فهرست مطالب
اقدامات صدام 1
آمریکا چرا عراق را برای حمله به ما تحریک کرد؟ 1
علل عدم پذیرش آتش بس از سوی امام 3
اگر انقلاب اسلامی با بودن ارتش تجاوزگر بعث عراق، در خاک کشورمان، پیشنهاد آتش بس را می پذیرفت، مشکلاتی گریبانگیرش می شد که رهایی از آن بهیچوجه میسر نبود . زیرا: 3

 

هدف اصلی عراق، اروند رود و خوزستان و جزایر سه گانه و موارد مطرح شده ازناحیه شان نبوده که در اصل نابودی انقلاب نوپای اسلامی بود. طه یاسین رمضان معاون وقت نخست وزیر عراق اظهار داشته بود: « این جنگ برای عهدنامه ی 1975 ( الجزایر ) یا چند صد کیلومتر خاک و یا نصف شط العرب ( اروند رود ) نیست، این جنگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است.» و در جای دیگری گفته بود : « ما بر این نکته تأکید داریم که جنگ به پایان نخواهد رسید؛ مگر اینکه رژیم حاکم بر ایران به کلی از بین برود.»
اقدامات صدام
صدام در تاریخ 20/6/59 در جمع وزرای خارجه کشورهای عربی، ضمن درخواست کمک و یاری از آنان، اعلام داشت که: خاکمان را از ایران بازپس می گیریم .
صدام در 27/6/59 یعنی سه روز قبل از تجاوز به خاک کشورمان قرارداد 1975 الجزایر که اتفاقا توسط خودش و شاه امضا شده بود را ملغی کرد .

…………………………………
…………………………………………………
اگر انقلاب اسلامی با بودن ارتش تجاوزگر بعث عراق، در خاک کشورمان، پیشنهاد آتش بس را می پذیرفت، مشکلاتی گریبانگیرش می شد که رهایی از آن بهیچوجه میسر نبود . زیرا:
1 . عراق در خاک کشور، ماندگار می شد و با هیچ مذاکره ای حاضر به عقب نشینی نمی شد .
2 . ایران درگیر و دار مذاکرات بی حاصل مستقیم و یا غیر مستقیم با رژیم بعث، سرخورده و درمانده می شد و راه به جایی نمی برد .

………………

اگر کشور ما در مقابل تجاوز صدام ایستادگی نمیکرد نسل امروز چه قضاوتی درباره مدافعان آن دوران داشتند


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط