تاثیر فعالیت های انسان بر ناهمواری ها ومحیط های طبیعی

تاثیر فعالیت های انسان بر ناهمواری ها ومحیط های طبیعی

تحقیق درباره تاثیر فعالیت های انسان بر ناهمواری ها ومحیط های طبیعی

تاثیر فعالیت های انسان بر ناهمواری ها ومحیط های طبیعی

جواب فعالیت درس 3 صفحه 20 کتاب مطالعات اجتماعی نهم

به تصاویر بالا دقت کنید و توضیح دهید که در هر یک تاثیر فعالیت انسان بر ناهمواری ها و محیط طبیعی چگونه است.

دریاچه ارومیه:

معدن:

سد و جاده:

کشت پلکانی برنج:

تونل و جاده :

خانه روستایی کندوان :

همراه با عکس های فعالیت صفحه 20 کتاب مطالعات نهم

این تحقیق به صورت فایل ورد و pdf در 2 صفحه تنظیم شده که شامل جوابِ تحقیق موارد بالاست.

فایل دیجیتال بعد از خرید موفق بلافاصله  قابل دانلود می باشد .


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط