تحقیق درباره اعتماد به نفس شهید دکتر چمران

تحقیق درباره اعتماد به نفس شهید دکتر چمران

تحقیق درباره اعتماد به نفس شهید دکتر چمران

اعتماد به نفس شهید دکتر مصطفی چمران

تحقیق درباره اعتماد به نفس شهید دکتر چمران

تحقیق درباره اعتماد به نفس شهید دکتر چمران

اعتماد به نفس شهید دکتر مصطفی چمران
اعتماد به نفس دکتر چمران در هر زمینه ای بالا بود و ایشان در هر مرحله از زندگی اعم از تحصیلات ، مبارزات وی در لبنان ، سوریه ، جنگ 8 ساله دفاع مقدس موئد این مطلب است .ایشان همیشه خدا را نیایش می کردند و از قدرت لایزلی خدا می گفتند و هیچ قدرتی را برتر از خدا نمی دانستند اعتماد به نفس و دانایی وی در دوران تحصیلات منجر به بورسیه تحصیلی شد و به امریکا سفر کرد .

این تحقیق به صورت فایل ورد در 2 صفحه تنظیم شده است فونت ب نازنین


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط