تحقیق درباره اعتماد به نفس امام خمینی

تحقیق درباره اعتماد به نفس امام خمینی

تحقیق درباره اعتماد به نفس امام خمینی

 تحقیق درباره اعتماد به نفس امام خمینی khomeineimam

تحقیق درباره اعتماد به نفس امام خمینی

همه ملت ها به ويژه ملت هاي مسلمان علي الخصوص مردم مسلمان ايران در مسير رشد و تعالي واقعي داشتند و بر تعريف اعتماد به نفس ملي بر اساس سه مفهوم «اعتماد»، «آگاهي ملي» و «باورهاي مشترك» كه ميدان عمل را براي رسيدن به يك تعريف منسجم هموار مي كند در فرمايشات و تدابير خود بارها تاكيد مي كنند.
امام خمینی در جریان جنگ 8 ساله آنچنان اعتماد به نفس بالایی برخوردار بودند که بارها از طرف اطرافیان امام قدرت ، قدرت های بزرگ را یاد آور می شدند….

این تحقیق به صورت فایل ورد در 2 صفحه تنظیم شده است فونت ب نازنین


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط