سوالات فصل نهم کارها آسان می شود (2)

سوالات فصل نهم کارها آسان می شود (2)

سوالات فصل نهم کارها آسان می شود (2)

1- ماشین های ساده چند گروه هستند. نام ببرید؟ دو گروه خانواده ی اهرم – خانواده ی سطح شیبدار.

2- خانواده ی سطح شیبدار از چه ماشین هایی تشکیل شده است؟ سطح شیبدار – گوه – پیچ – چرخ و محور.

3- سطح شیبدار چه کمکی به ما می کند؟ با استفاده از سطح شیبدار می توان به آسانی جسمی را از پایین به بالا برده یا از بالا به پایین بیاوریم.

4- با استفاده از سطح شیبدار با استفاده از نیروی کم می توان باری را به داخل کامیون حمل کرد.

5- سطح شیبدار سطحی است که با سطح زمین زاویه دارد.

6- زاویه ی بین سطح شیبدار و زمین را زاویه ی شیب می گویند.

7- هرچه زاویه ی شیب کمتر باشد برای حمل بار نیروی کمتری استفاده می کنیم.

8- هرچه زاویه ی شیب کمتر باشد طول سطح شیبدار بیشتر و بار مسافت زیادتری را طی می کند.

9- چرا در نواحی کوهستانی جاده ها را پیچ دار می سازند؟ تا خودروها هنگام بالا رفتن از شیب کوه، نیروی کمتری مصرف کنند.

10- گوه چیست؟ از دو سطح شیبدار ساخته شده که یک طرف آن نازک و سمت دیگر آن ضخیم است.

11- گوه برای بریدن و قطعه قطعه کردن به کار می رود.

12- نوک قیچی، چاقو، ساطور، تبرو…. ، گوه هستند.

13- تفاوت گوه و سطح شیبدار چیست؟ سطح شیبدار با جسم حرکت نمی کند و جسم روی سطح شیبدار فقط بالا و پایین می رود. گوه حرکت می کند مانند تبر که چوب راتکه تکه می کند.

14- کلنگ، تیشه، بیل، مغار و دندانهای ما نوعی گوه هستند.

15- پیچ چیست؟ سطح شیبداری است که یه شکل مارپیچ ساخته شده است.

16 – پیچ چه می کند؟ برای اتصال دو قطعه به کار می رود.

17- پیچ ها به چه صورتی ساخته شده اند؟ پیچ ها به صورت میله هایی هستند که بدنه ی آنها شیارهایی به شکل مارپیچ دارد

18- قرقره چیست؟ چرخی است که به دور محورش می چرخد. قرقره یک اهرم است و مانند اهرم عمل می کند.

19- قرقره چه می کند؟ قرقره برای بالا بردن اجسام استفاده می شود.

20- از قرقره چه استفاده ای می شود؟ برافراشتن پرچم، بالابردن مصالح ساختمانی، جابجایی یا بالا بردن اجسام سنگین ( جرثفیل ها ) و بالاکشیدن تور ماهیگیری.

21- در قرقره  مقدار نیرو تغییر نمی کند اما جهت نیرو تغییر می کند.

22- چرخ و محور چیست؟ ماشینی است که از یک چرخ و محور به هم چسبیده ساخته شده است که با چرخیدن چرخ محور می چرخد یا باچرخیدن محور، چرخ می چرخد.

23- تفاوت قرقره و چرخ محور چیست؟ چرخ و محور با هم می چرخند ولی در قرقره محور ثابت است و نمی چرخد.

24- آیا می توانیم همه ی کارا را با نبروی ماهیچه هایمان انجام دهیم؟ خیر نیروی ماهیچه های ما برای انجام برخی کارها مثلا بلند کردن اجسام سنگین کافی نیست.

25- ماشین مرکب چیست؟ از ترکیب دو یا چند ماشین ساده، یک ماشین مرکب به وجود می آید مثلا از ترکیب گوه و اهرم قیچی به وجود می آید.

26- ماشین پیچیده چیست؟ ماشین پیچیده مانند دوچرخه که از ترکیب چندین ماشین ساده مانند چرخ و محور، پیچ و اهرم تشکیل شده است.

27- پیچ مخصوص چوب و آهن چه تفاوتی با هم دارند؟ پیچ های مخصوص چوب به شکل مخروط و پیچ های مخصوصآهن به شکل استوانه هستند.

28- کاربرد چرخ و محور را بنویسید؟ در دوچرخه، ویلچر ( صندلی چرخدار محصوص معلولین )، دستگیره ی در، چرخ چاه وچرخ و فلک.


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط