تحقیق کامل درباره استرس

تحقیق کامل درباره استرس

تحقیق کامل درباره استرس

تحقیق درباره استرس

تحقیق استرس

فهرست مطالب
مقدمه:    1
تعریف استرس:    2
علائم تنیدگی یا استرس:    2
علل و عوامل استرس:    3
– عدم ارتباط با خدا:    3
– خودبینی و ظلم به خویشتن:    3
– ترس و اضطراب:    3
راهکارها:    4
در قرآن کریم روش های مقابله با استرس عموماً در داخل سه مجموعه قرار می گیرند که عبارتند از:    4
1- روشهای شناختی    4
2- روشهای عاطفی – معنوی    4
3- روشهای رفتاری    4
– روشهای شناختی:    4
1- ایمان:    4
2- بینش فرد:    5
3- توکل:    5
4- اعتقاد به مقدّرات الهی:    6
5- اعتقاد به رزاقیت الهی:    6

6- اعتقاد به عدالت الهی:    6

-روشهای عاطفی – معنوی:    6
1- یاد خدا:    6
2- دعا:    7
3- نماز:    7
4- قرآن:    7
5- توبه و استغفار:    8
6- حج:    8
7- روزه:    8
8- زکات:    9
9- امید:    9
10- شب زنده داری:    9
11- تقوا:    9
روش های رفتاری    10
1- صبر یا خویشتن داری:    10
2-ازدواج و روابط خانوادگی:    10
3- حمایت مالی و اجتماعی:    10
4- روابط خویشاوندی:    10
5- روابط اجتماعی با مردم:    11
روش کمک به خود در درمان استرس    11
نتیجه گیری:    13
منابع:    14

مقدمه:

 تحقیق کامل درباره استرس avalsliesteres

تحقیق کامل درباره استرس avalsliesteres

از نظر فیزیولوژیک خبر ناگوار پس از شنیده شدن، به صورت اعلام خطر در مغز ثبت می‌شود، هیپوتالاموس احساسات و عواطف این خبر را تفسیر می‌کند. هیپوتالاموس اخطار الکتروشیمیایی به غدد هیپوفیز در مرکز جمجمه می‌فرستد، غدد هیپوفیز آغاز به ترشح هورمونی برای محرک قشر غدد فوق کلیوی می‌کند، غدد آدرنال فعال می‌شود و کورتیکوئید ترشح کرده در جریان خون می‌ریزد و این پیام‌هایی به سایر غدد در سراسر بدن می‌برد، تحقیق کامل درباره استرس …………………………

 تحقیق کامل درباره استرس sliesteres

تحقیق کامل درباره استرس sliesteres

این تحقیق به صورت فایل ورد با فونت 16 فاصله بین خطوط 1.5در 16 صفحه تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ، فهرست بندی مطالب خیلی کامل و دقیق و مرتب و منظم ، صفحات تحقیق کاملا مرتب و عالی دارای مقدمه ، متن تحقیق ، نتیجه گیری ، و صفحه منابع می باشد ….حجم فایل ورد 48 کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط