ایستادگی در برابر خشونت و راهکارها

ایستادگی در برابر خشونت و راهکارها

تحقیق ایستادگی در برابر خشونت و راهکارها
فهرست مطالب
خشونت و ایستادگی در برابر خشونت :    1
تعریف خشونت :    1
ریشه خشونت در جهان :    1
فساد:    1
کمرنگ شدن انسانیت    1
تحريم هاي غير عادلانه:    2
ایستادگی و مقابله با خشونت درجهان  :    3
تقویت و حمایت از اقداماتی که باعث کنترل خشونت    4
این موارد شامل:    4

خشونت و ایستادگی در برابر خشونت :ایستادگی در برابر خشونت و راهکارها

جهان عاری از خشونتviolence

جهان عاری از خشونتviolence

تعریف خشونت :
خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان……

خشونت از کجا نشأت گرفته است، چگونه برخی خشونت را می‌آموزند و در برابر خشونت چگونه باید ایستاد. چگونه می‌توانیم کشوری دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم و چگونه می‌توانیم جوامع جهان را از خشونت برهانیم.

 صفحات نمونه ایستادگی در برابر خشونت و راهکارها avalkhoshonat

صفحات نمونه ایستادگی در برابر خشونت و راهکارها avalkhoshonat

این فایل به صورت فایل ورد word در 7 صفحه با فونت 16 فاصله بین خطوط 1.5 تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ، صفحه فهرست مطالب و 5 صفحه متن تحقیق به صورت منظم و کامل می باشد می توانید با مطالعه این تحقیق به هدف خود برسید. حجم فایل 27 کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط