از تو حرکت و از خدا برکت

از تو حرکت و از خدا برکت

این ضرب المثل یادآور می شود که زندگی انسان ها به تلاش و توکل به خدا بستگی دارد و کسی که تلاش کند خداوند نتیجه زحمات او را بی حاصل نخواهد گذاشت مثل این آیه که می فرماید :
وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
و (نمی‌داند) اینکه برای آدمی جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده (ثواب و جزایی) نخواهد بود؟
مراحل شروع به هر کاری از اندیشیدن در مورد آن و تصمیم گیری و تا برداشتن قدمها اولیه در آن زمینه ، در حقیقت پیمودن ، نیمی از راه رسیدنِ به هدف و رسیدن به آن است ،

” شروع کنید تا همواره در زندگیتان پیشرو باشید”

و اگر از بزرگی و ابعاد آنها هراسی به دل دارید آنها را به بخشهای کوچکتری ، که بعضاً به راحتی قابل انجام هستند تقسیم کرده ، سپس به زیبایی و در اوج هماهنگی و تعادل و با طیب خاطر آنها را شروع کرده و به اتمام برسانید ،براین اساس و با این رویکرد حقیقتاً قهرمانِ منحصر به فرد زندگی خودتان هستید . . .از تو حرکت و از خدا برکت

از تو حرکت و از خدا برکت از تو حرکت و از خدا برکت از تو حرکت و از خدا برکت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط