تحقیق کامل درباره نور و آیینه

تحقیق کامل درباره نور و آیینه

تحقیق کامل درباره نور و آیینه

تحقیق درباره نور و آیینه

تحقیق نور و آیینه

فهرست مطالب
نور وآیینه    1
مقـدمـه    1
رنگ‌های نور    2
نور و آینه    2
آينه ها بر سه نوع هستند :    3
فرایند نور:    3
دسته بندی اجسام :    3
1- اجسام منیر یا چشمه ی نور:    3
2- اجسام غیر منیر:    3
انواع چشمه ی نور:    4
1- چشمه ی گسترده نور:    4
2- چشمه نور نقطه ای:    4
تقسیم بندی اجسام غیر منیر از نظر عبور نور از آنها:    4
1- اجسام شفاف :    4
2- اجسام نیمه شفاف :    4

3- اجسام کدر :    4

تحقیق کامل درباره نور و آیینه
سایه چگونه تشکیل می شود؟    5
راههای تشکیل سایه :    5
بازتاب نور :    5
انواع بازتاب نور:    6
1- بازتاب منظم:    6
2- بازتاب نامنظم:    6
کاربردهای آیینه    7
فرايند نور:    7
اصل انعكاس:    8
انواع دسته اشعه (پرتو) نوراني:    8
ويژگي هاي تصوير در آينه تخت    9
كاربرد آينه ي تخت:    9
انتقال آينه ي تخت:    9
سرعت انتقال تصوير:    10
تصوير در آينه هاي متقاطع:    10
آينه هاي كروي:    10
شكست نور:    11
رابطه ي زاويه تابش و زاويه ي شكست:    11
علت شكست نور:    12
آزمايش نيوتن:    12
منابع:    13

 

نور وآیینه

aval1-tahgig-nor-ve-ayeenehاسلاید معرفی تحقیق کامل درباره نور و آیینه

aval1-tahgig-nor-ve-ayeenehاسلاید معرفی تحقیق کامل درباره نور و آیینه

تحقیق کامل درباره نور و آیینه

مقـدمـه
نور انرژي است که به کمک آن مي توانيم اجسام را ببينيم. به موادي که از خود نور توليد مي کنند چشمه نور مي گویيم. نور از همه اجسام عبور نمي کند. اما اجسامي مانند شيشه، آب و هوا نور را از خود عبور مي دهند که به آنها  شفاف مي گویيم.
اما اجسامي که نور را از خود عبور نمي دهند، مانند چوب و سنگ اجسام کدر ناميده مي شوند. هرچه سطح يک جسم صاف تر باشد، باز تابش نور آن هم بيشتر است.
تصوير هر جسم در آينه تخت اندازه همان جسم است. اگر نور به آينه برخورد کند، باز ميگردد که به اين پديده بازتابش نور مي گوئيم. هر چه زاويه بين دو آينه تخت کمتر شود، تعداد تصاوير بيشتر است. تحقیق کامل درباره نور و آیینه

تحقیق کامل درباره نور و آیینه aval-tahgig-nor-ve-ayeeneh

تحقیق کامل درباره نور و آیینه aval-tahgig-nor-ve-ayeeneh

این تحقیق به صورت فایل ورد در 15 صفحه با فونت ب نازنین 14 تنظیم شده است که شامل صفحه اول و صفحه فهرست بندی مطالب و منابع به صورت دقیق و کامل می باشد کاملا منظم و آماده پرینت .حجم فایل188 کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط