روابط ایران وعراق در دوره پهلوی

روابط ایران وعراق در دوره پهلوی

روابط ایران وعراق در دوره پهلوی

فهرست مطالب
روابط ایران و عراق در دوره پهلوی:    1
مقدمه:    1
روابط ایران وعراق قبل از انقلاب اسلامی    1
عهدنامه الجزایر:    3
اجلاس سران اوپک در الجزایر و صدور اعلامیه الجزیره    4
روابط ایران و عراق پس از توافق الجزایر    5
روابط ایران و عراق در سال 1355    6
آغاز سال 1357 و آشکار شدن اختلافات    7
قرارداد 1975 فرصتی مغتنم برای دولت بعث عراق    7
1. جنگ داخلی در کردستان عراق    8
2. ژاندارمی شاه در خلیج فارس    8
همزیستی آمیخته با مسابقه تسلیحاتی در زمان محمد رضا شاه    10
منابع:    14

روابط ایران و عراق در دوره پهلوی:

مقدمه:

روابط ایران و عراق به روابط دوجانبه بین دولت‌های ایران و عراق در طول تاریخ همجواری مرزی آنها گفته می‌شود. پیشینه این روابط در دوران معاصر مربوط به دوران حکمرانی امپراطوری عثمانی بر قلمرو گسترده‌ای از خاورمیانه بوده است.
روابط ایران وعراق قبل از انقلاب اسلامی
نقطه آغاز روابط مابین ایران وعراق به فروردین 1308 و اعزام هیئت حسن ونیت ازسوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران باز می گردد. با این حال دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلستان قرار داشت، نخست از اواسط سال 1310با ارسال چندین یاد داشت اعتراض به دولت ایران، ماوران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروند رود نموده وسپس در سال 1313 به منظور

روابط ایران وعراق در دوره پهلوی  ravabet iran ve araq

روابط ایران وعراق در دوره پهلوی ravabet iran ve araq

این تحقیق در  16 صفحه با فونت 14 فاصله 1.5 تنظیم شده است که شامل صفحه اول معرفی، فهرست بندی به صورت دقیق ومنظم ، متن تحقیق ،منابع می باشد به صورت کامل و دقیق کاملا قابل ویرایش و بدون هیچ گونه تگ تبلیغاتی  .حجم فایل 76 کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط