مقاله درباره جنگ های چریکی(پارتیزان)

مقاله درباره جنگ های چریکی(پارتیزان)

مقاله درباره جنگ های چریکی

فهرست مطالب
مقدمه:    1
تعریف چریک    1
جنگهای چریکی    1
تاریخچه پارتیزان:    2
شیوه کارکرد جنگ های چریکی:    3
تعريف جنگ نامنظم :    3
تعريف جنگهاي چريکي:    3
مشخصات جنگهاي چريکي :    3
ب-عوامل موثر؛    4
عوامل پشتيباني:    4
(الف-۱)پشتيباني داخلي.    4
(ب-۱)حمايت خارجي.    4
عملیات های مربوط به چریک ها:    4
خط نبرد مشخص :    5
قوانين کلاسيک جنگي :    5
اصول زیر بوسیله چریکها رعایت میگردد :    6
نقاط برجسته چریکها :    8
شرایط لازم برای عملیات موفقیت آمیز چریکی    9
اصول عملیاتی جنگهای چریکی    10
منابع:    11

 

مقدمه:

مقاله درباره جنگ های چریکی partizan aval

مقاله درباره جنگ های چریکی partizan aval

تعریف چریک
از لحاظ لغوی ،چریک یا(پارتیزان)جنگ کوچک میباشد و از نظر معنا ،یک عنصر نظامی یک (جنبش مقاومت)است که با عده ای از افراد ملت بر علیه دولت محلی و یا نیروهای اشغالگر فعالیت مینمایند.
فعالیت چریکی به معنای فعالیت انفرادی نامنظم غیرسازمان یافته خارج از ساختار و چارچوب رسمی از سوی افراد آموزش یافته یا آموزش نیافته‌ی خودجوش.
با توجه به همین سابقه‌ی واژگان است که از سویی در ادبیات نظامی، واژه‌ی چریک با معنای مثبت به کار می‌رود: به معنای فردی سرسخت و تلاش‌گر که برای تخریب اولیه مواضع دشمن قبل از یک جنگ تمام عیار، وارد میدان می‌شود .
جنگهای چریکی
جنگهای چریکی عبارتند از : عملیات نظامی و شبه نظامی که بوسیله نیروهای آموزش دیده بومی در سرزمین تحت اشغال رو به اجرا گذاشت………………..

 نمونه ای از صفحات مقاله درباره جنگ های چریکی partizan

نمونه ای از صفحات مقاله درباره جنگ های چریکی partizan

 این فایل به صورت فایل ورد در 13 صفحه که 3 صفحه مربوط به صفحه معرفی،فهرست مطالب، و منابع می باشد . با فونت 14 فاصله بین خطوط 1.5 به صورت کامل و مرتب تنظیم شده که شامل صفحه اول معرفی ،فهرست بندی مطالب ،متن تحقیق و منابع می باشد کاملا قابل ویرایش و هر جا که به نظر اضافی میاد می توانید ویرایش کنیدو کسر کنید. یک مقاله کامل است  . حجم فایل 94 کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط