بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی

بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی

بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی

عنوان پودمان و نام درس:
درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی پودمان پرورش گلهای زینتی در خانه
بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی
نام و نام خانوادگي :
شماره دانشجويي:
کدملي:
رشته تحصيلي:

مقطع تحصيلي:

نيمسال تحصيلي:

فهرست مطالب
مقدمه:    1
سوابق تحقیق:    2
مفهوم بیماری در گیاهان:    3
طبقه بندی بیماری های گیاهی:    3
روش‌هاي مبارزه با بیماری های گیاهی    5
تعریف کنترل بیولوژیک    6
کنترل بیولوژیک یا (Biological Control) شامل سه موضوع اصلی است:    6
کنترل بیو لوژیک ومبارزه با بیماری گیاهی    7
مراحل انتخاب یک عامل کنترل بیولوژیک قبل از آزاد شدن در محیط    7
نمونه ای  از کنترل بیولوژیکی بیماری های گیاهی:    8
نتیجه گیری:    13
پیشنهاد:    14
منابع:    15

مقدمه:

 بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی aval mobarezeh biologiki

بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی

رشد یاروری در گیاهان مستلزم فراهم بودن آب و مواد غذایی در خاک و تامین محدوه هایی از شرایط مناسب جوی مانند حرارت، رطوبت و نور می باشد. بیماری گیاهی، شرایط جوی نا مناسب، علف های هرز و آفات گوناگون عمده ترین عوامل به خطر انداختن سلامت گیاهان، تقلیل محصول و نا بودی گیاهان به شمار می رود. علم بیماری شناسی گیاهی، علم مطالعه مسائل به مشروح زیر است:
1-    موجودات زنده و شرایط محیطی که در گیاه تولید بیماری می کنند.
2-    روشهای که این عوامل گیاهان را به بیماری مبتلا می کند.
3-……………….

نمونه صفحات بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی mobarezeh biologiki

بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی

این تحقیق در 17 صفحه با فونت 14 با فاصله بین خطوط 1.5به صورت فایل ورد تنظیم شده است که شامل اسلاید ،معرفی،صفحه بندی به صورت الفبایی و عددی صفحه متن تحقیق به صورت کاملا دقیق و مرتب ،صفحه نتیجه گیری ،پیشنهاد ومنابع می باشد.

حجم فایل 44کیلوبایت

…..همچنین مشاهده مطالب مشابه↓

انواع روش های کوددهی

اهمیت تغذیه اورگانیک در کشاورزی

تاریخچه غذاهای دریایی در دنیا و ارائه دستور پخت آنها

باغ شیشه ای(تراریوم)

کشت بافت گیاهی

گل آرايي از ديدگاه اقتصاد کشاورزي


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط