انواع روش های کوددهی

انواع روش های کوددهی

انواع روش های کوددهی

تحقیق انواع روش های کوددهی

عنوان پودمان و نام درس:
درس اصول تغذیه پودمان آشپزی و سفره آرایی
(انواع روش های کوددهی)
نام و نام خانوادگي :
شماره دانشجويي:
کدملي:
رشته تحصيلي:
مقطع تحصيلي:
نيمسال تحصيلي:

فهرست مطالب
مقدمه:    1
روش های کوددهی :    2
روشهای کود دهی در درختان میوه    6
مزایای استفاده از چالکود:    8
روش صحیح چالکود:    8
نتیجه گیری:    11
پیشنهاد:    12
منابع:    13

انواع روش های کوددهی aval koddehi

انواع روش های کوددهی

مقدمه:

رشد مطلوب گیاه و حصول حداکثر کیفیت و کمیت محصول مستلزم وجودمقدار کافی و متعادلی از عناصر پرمصرف و کم مصرف در خاک است. درصورتی که کمبود عنصر یا عناصر غذائی در خاک جود داشته باشد، می بایستی بصورت کود به خاک اضافه گردد. به عبارت دیگر کود ماده ای
است که برای تامین متعادل عنصر یا عناصر مورد نیاز گیاه بطورمستقیم به خاک اضافه می شود در مواردی عنصر مورد نظر به مقدارزیادی در خاک یافت می شود، اما به فرم غیر قابل استفاده بوده و یاجذب آن به دلیل وجود مقدار زیادی از یک عنصر دیگر به خوبی انجام نمیشود در این موارد ممکن است از طریق تغییر در وضعیت شیمیائی خاک به رفع مشکل پرداخت و یا کود را بصورت مایع با غلظت مناسب روی گیاه محلول پاشی کرد. این گونه عملیات را نیز کوددهی گویند.
نمونه فهرست مطالب انواع روش های کوددهی koddehi

انواع روش های کوددهی

این تحقیق در 15 صفحه با فونت 14 به صورت فایل ورد تنظیم شده است که شامل اسلاید ،معرفی،صفحه بندی به صورت الفبایی و عددی صفحه متن تحقیق به صورت کاملا دقیق و مرتب ،صفحه نتیجه گیری ،پیشنهاد ومنابع می باشد. حجم فایل 212 کیلوبایت

…..همچنین مشاهده مطالب مشابه

اهمیت تغذیه اورگانیک در کشاورزی

تاریخچه غذاهای دریایی در دنیا و ارائه دستور پخت آنها

باغ شیشه ای(تراریوم)

کشت بافت گیاهی           

بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی

گل آرايي از ديدگاه اقتصاد کشاورزي


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط