گل آرايي از ديدگاه اقتصاد کشاورزي

گل آرايي از ديدگاه اقتصاد کشاورزي

گل آرايي از ديدگاه اقتصاد کشاورزي

عنوان پودمان و نام درس:
درس گل آرايي پودمان پرورش گلهاي زينتي در خانه
گل آرايي از ديدگاه اقتصاد کشاورزي
نام و نام خانوادگي :

شماره دانشجويي:
کدملي:
رشته تحصيلي:

مقطع تحصيلي:

نيمسال تحصيلي:

فهرست مطالب
مقدمه :    1
سابقه تحقیق:    2
سبك هاي گل آرايي :    3
گل آرائي اروپايي :    3
گل آرائي ژاپني :    4
اقتصاد و لزوم آموزش گل آرائي :    6
نتیجه:    9
پیشنهاد:    10
منابع:    11

مقدمه :

گل آرايي از ديدگاه اقتصاد کشاورزي aval golarayy didgah keshavrzi

گل آرايي از ديدگاه اقتصاد کشاورزي

درك زبان گلها و همنشيني با آنها از دير باز تاكنون الهام بخش شعرا وهنرمندان ما بوده و هست . از مظاهر و جلوه هاي اين همنشيني درخانه ها ، گلدانهاي شمعداني ، عطر ياس و گل محمدي و نيز نقش گل و گياه در فرشها ، نقاشيها و كاشيكاريهاي ما مي باشد. فرشهاي پر از گل كرمان گوياي اين واقعيت است كه هنرمندان ما به درستي نياز كوير نشينان را به گل و گياه دريافته بودند و با پر رنگ كردن اين نقش ها سعي در جبران بي مهري طبيعت در اين مناطق را داشتند.
گل آرايي كه امروزه يك هنر تزئيني به شمار مي آيد، به معناي قرار دادن گل ها ، شاخه ها ، برگها و ساير عناصر تزئيني در كنار يكديگر است . ……

نمونه صفحات گل آرايي از ديدگاه اقتصاد کشاورزي golarayy didgah keshavrzi

نمونه صفحات گل آرايي از ديدگاه اقتصاد کشاورزي

این تحقیق در 13 صفحه با فونت 14 با فاصله بین خطوط 1.5به صورت فایل ورد تنظیم شده است که شامل اسلاید ،معرفی،صفحه بندی به صورت الفبایی و عددی صفحه متن تحقیق به صورت کاملا دقیق و مرتب ،صفحه نتیجه گیری ،پیشنهاد ومنابع می باشد.

حجم فایل 42 کیلوبایت

…..همچنین مشاهده مطالب مشابه↓

انواع روش های کوددهی

اهمیت تغذیه اورگانیک در کشاورزی

تاریخچه غذاهای دریایی در دنیا و ارائه دستور پخت آنها

باغ شیشه ای(تراریوم)

کشت بافت گیاهی

بررسی مبارزه بیولوژیکی در بیماری زایی گیاهان زینتی


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط