پاورپوینت درس یازدهم تنوع آب و هوای ایران مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس یازدهم تنوع آب و هوای ایران مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس یازدهم تنوع آب و هوای ایران مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس 11 تنوع آب و هوای ایران مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی هفتم

فصل  6
از زیستگاه های ایران حفاظت کنیم
حوزه های موضوعی:
فضا و مکان
نظام اجتماعی
فرهنگ و هویت
منابع و فعاّلیت های اقتصادی
ایران کشوری است پهناور با کوه های بلند ودشت های وسیع، که از شمال و جنوب به دریا راه دارد. درایران آب و هواهای مختلف وجود دارد.
کشور ما ایران طبیعتی بسیار زیبا و شگف انگیزدارد. آیا می دانید ایران از نظر تعداد و تنوّع جانوران وگیاهان جزء کشور های ک منظیر دنیا است؟
ایران کشوری است که در هر جای آن، شرایط محیطی خاصّی پدید آمده است و انواع گوناگونی از گیاهان و جانوران در آن یافت می شود. اما متأسّفانه به دلیل برخی فعّالیت های نامناسب یا بدون برنامه، به این طبیعت زیبا ونعمت های خدادادی لطمه هایی وارد شده است.
درس یازدهم 11

تنوّع آب و هوای ایران

محیط طبیعی ایران متنوع است.
به این تصاویر توجه کنید. در هر ناحیه از کشور ما پوشش گیاهی و زندگی جانوری خاصی پدید آمده است. این نواحی را با هم مقایسه کنید. دربارهٔ آب و هوای هر ناحیه چه حدس می زنید؟ در هر ناحیه چه گیاهان و جانورانی یافت می شوند؟ چرا؟

aval darse11 motaleaat haftomاسلاید معرفی پاورپوینت درس یازدهم تنوع آب و هوای ایران مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس یازدهم تنوع آب و هوای ایران مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس یازدهم تنوع آب و هوای ایران مطالعات اجتماعی هفتم nemoneh darse11 motaleaat haftom

پاورپوینت درس یازدهم تنوع آب و هوای ایران مطالعات اجتماعی هفتم

این پاورپوینت در 18اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ،اسلایدهای متن کتاب به صورت دقیق وکامل همراه با متن درس ،متن فعالیت ها به صورت دقیق و اسلایدهای مرتب و طراحی ،افکت ورنگ بندی عالی ، اسلاید تشکر و پایانی .حجم فایل 1.34 مگابایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط