پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس 16 کشاورزی ، صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس شانزدهم جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس 16 جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس16 جغرافیا (2)سوم انسانی کشاورزی صنعت و تجارت

پاورپوینت فصل 8 جغرافیا (2)سوم انسانی

فصل ۸
نواحی اقتصادی

درس شانزدهم 16کشاورزی صنعت و تجارت

انسا نها برای ادامهٔ زندگی و تهيهٔ لوازم مورد نياز خود نظيرغذا، مسکن، لباس، سوخت و… به محيط طبيعی و منابع موجود درآن وابسته اند. همهٔ جوامع انسانی برای تداوم بقا به ناچار به تغيير شکل محيط طبيعی و توليد می پردازند و چون يک فرد يا جامعه نمی تواندبه تنهايی همهٔ نيازهای خود را رفع کند، ناگزير است که از انسا نها يا جوامع ديگر کمک بگيرد. اين امر به توزيع و مبادلهٔ کالاها و محصولات منجر می شود و فعاليت های اقتصادی را شکل می دهد.
هما نطورکه در فصل اول آموختيد، شکل، نوع و چگونگی فعاليت های اقتصادی در نواحی مختلف، متفاوت است. شما دراين درس با برخی از اَشکال فعاليت های اقتصادی در نواحی مختلف آشنا می شويد.
به طور کلی فعاليت های اقتصادی به سه گروه عمده ۱ تقسيم می شوند:

avaljoghraphy 2ensani darse 16اسلاید معرفی پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی

avaljoghraphy 2ensani darse 16اسلاید معرفی پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی

 پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی nemoneh joghraphy 2ensani darse 16

پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی

 پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی nemoneh2 joghraphy 2ensani darse 16

پاورپوینت درس شانزدهم کشاورزی صنعت و تجارت جغرافیا سوم انسانی

این پاورپوینت در47اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت دقیق و کامل(شامل تمامی متن ها وفعالیت ها و پرسش ها و عکس ها موجود در درون کتاب….)  کاملا تایپ شده حتی جداول موجود و قابل ویرایش با طراحی ،رنگ بندی و افکت های عالی  ،اسلاید تشکر و پایانی .حجم فایل :1.37 مگابایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط