پاورپوینت درس پانزدهم قدرت ملی و منطقه خليج فارس جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس پانزدهم قدرت ملی و منطقه خليج فارس جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس پانزدهم قدرت ملی و منطقه خليج فارس جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس 15 قدرت ملی و منطقه خليج فارس جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس پانزدهم جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس 15 جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس15 جغرافیا (2)سوم انسانی قدرت ملی و منطقه خليج فارس
درس پانزدهم 15
قدرت ملی و منطقه خليج فارس
آيا تاکنون فکر کرده ايد که چه عواملی موجب قدرتمندی يک کشور می شود؟
در تعريف قدرت اختلاف نظر زيادی وجود دارد اما همه توافق دارند که قدرت حکومت را بايد در مقايسه با حکومت های ديگر سنجيد. به عبارت ديگر، قدرت امری نسبی است نه مطلق.
هر حکومتی که دايرهٔ نفوذش از مرزهای خود و منطقه ای که در آن واقع است، فراتر رود، نسبت به حکومت های ديگر قدرت بيشتری دارد.
بازتاب قدرت حکومت ها را در دو مورد می توان جستوجوکرد:
۱ حاکميت ملی (توانايی حکومت ها برای رسيدن به نتايج مطلوب در امور داخلی).
۲ سياست خارجی (روابط خارجی با ساير کشورها).
به شکل ۱ توجه کنيد. کدام عوامل در ايجاد قدرت کشورها مؤثرند؟
شکل ۱ -عوامل مؤثر در قدرت ملی

avaljoghraphy 2ensani darse 15اسلاید معرفی پاورپوینت درس پانزدهم قدرت ملی و منطقه خليج فارس جغرافیا

پاورپوینت درس پانزدهم قدرت ملی و منطقه خليج فارس جغرافیا

nemoneh joghraphy 2ensani darse 15

پاورپوینت درس پانزدهم قدرت ملی و منطقه خليج فارس جغرافیا nemoneh2 joghraphy 2ensani darse 15

پاورپوینت درس پانزدهم قدرت ملی و منطقه خليج فارس جغرافیا

این پاورپوینت در51اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت دقیق و کامل(شامل تمامی متن ها وفعالیت ها و پرسش ها و عکس ها موجود در درون کتاب….)  کاملا تایپ شده حتی جداول موجود و قابل ویرایش با طراحی ،رنگ بندی و افکت های عالی  ،اسلاید تشکر و پایانی .حجم فایل :1.70 مگابایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط