ادله اثبات ولایت فقیه

ادله اثبات ولایت فقیه

تحقیق ادله اثبات ولایت فقیه

ادله اثبات ولایت فقیه

فهرست مطالب
مقدمه:    1
ادلّه    1
مبنای مشروعیت    1
نظریه نصب    2
نظریه انتخاب    2
اصول نظریه ی ولایت انتخابی فقیه    3
همه احتمالات پنج گانه نصب، قابل خدشه است:    4
دو نتیجه ی مهم نظریه ی انتخاب    7
ادله ولايت فقيه    7
عقلى و نقلى.    7
دلايل عقلى:    7
دلايل نقلى:    8
منبع:    10

مقدمه:

velayat faghih
ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است.
ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریه ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت اساس نظم سیاسی دوره غیبت را تشکیل می‌دهد و فقیهان جانشین امام در اجرای سیاست‌ها و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) محسوب می‌شوند.
………………………………..

ادلّه

پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونه عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد،
مبنای مشروعیت
در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر
تحقیق درباره اثبات ولایت فقیه 

FEHREST ADALEH VELLAYAT FAGIHفهرست مطالب

FEHREST ADALEH VELLAYAT FAGIHفهرست مطالب

این تحقیق در 11 صفحه به صورت فایل ورد word با فونت 14 ب نازنین فاصله بین خطوط 1.15 تنظیم شده است که شامل صفحه فهرست مطالب به صورت منظم ودقیق ، صفحات متن تحقیق مرتب شده ، صفحه منابع می باشد .حجم فایل:50کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط