تحقیق کامل درباره سایبر تروریسم

تحقیق کامل درباره سایبر تروریسم

تحقیق سایبر تروریسم

تحقیق سایبر تروریسم

فهرست مطالب

مقدمه:    1
سایبرتروریسم چیست؟    2
تعریف سایبر تروریسم    2
● شیوه‌های تروریستی    3
● تاریخچه مختصری از حوادث سایبرتروریستی    3
ابزارهای سایبر تروریسم    4
● جذابیت‌ سایبرتروریسم برای تروریست‌ها    5
به دلایل متعددی سایبرتروریسم برای تروریست‌های مدرن جذاب است:    5

● دفاع در برابر سایبر تروریسم    5

الف) آموزش    6
ب) ساز و کار حقوقی    6
ج) تقویت دفاعی    7
دو مولفه اصلی سایبر تروریسم    7
1. فناوری رایانه ای به عنوان عامل تسهیل کننده تروریسم    7
2. فناوری رایانه ای به عنوان جزء مشخصی از سلاح های تروریستی    8
امکانات تازه برای سایبر تروریسم    9

جرایم سایبر    10

جاسوسی اینترنتی    11
ترور مجازی    12
راهکارها مقابله با سایبر تروریسم    13
ایران و پدیده تروریسم سایبری    14
واکنش جمهوری اسلامی در مقابل حملات سایبر تروریستی    16
سایبر تروریسم و ابعاد تهدید امنیت ملی    17
تروریسم سایبری و برخورداری از ویژگی‌های فضای غیرفیزیکی    18
جرایم سایبري در عرصه بین الملل    20
مرجع قانونی و پلیسی بین المللی    20
مرجع صالح رسیدگی به جرایم بین المللی در فضاي سایبر    20
اقدامات قانونی و مبارزه با سایبر تروریسم    20
1 قانون گذاري ملی:    21
2 قانون گذاري فراملی    21
3 اقدامات و روش خودانتظامی    21
4 نظام قانون گذاري بین المللی    21
راهکارهاي کاربردي در خصوص افزایش همکاري هاي بین المللی مبارزه با سایبر تروریسم    22
ملاحظات و نتیجه گیری    24
منابع:    25

مقدمه:

امروزه تروریسم از تهدیدی ملی، به تهدیدی بین المللی و جهانی تبدیل شده است؛ در عصرsiber جهانی شدن و فناوری های پیشرفته، دیگر اقدامات تروریستی درمرزهای ملی یا منطقه ای محصور نمی ماند. تروریست ها با جلب مساعدت هم پیمانان فرامرزی و با تکیه بر فناوری ارتباطات و شبکه های مالی، تقریباً می توانند هر جا که اراده کنند، اقدامات تروریستی خویش را سازماندهی کنند و به اجرا در آورند.
از سوی دیگر، در حالی که تروریست ها موفق شده اند، اقدامات خود را با روند جهانی شدن و تحولات آن هماهنگ کنند، تلاش ها و مساعی ضد تروریستی همچنان در سطح ملی باقی مانده و همین امر موجب شده تا آنها از شکاف های موجود در نظام همکاری بین الملل که برای تعقیب و مجازات آنها بر پا شده، استفاده کنند و بگریزند.

تحقیق سایبر تروریسم FEHREST SIBER TERORISM

تحقیق سایبر تروریسم

این تحقیق در 26 صفحه  به صورت فایل ورد word با فونت 14 فاصله 1.5تنظیم شده است که شامل فهرست بندی مطالب به صورت منظم وکامل ،متن تحقیق همراه با مقدمه متن و منابع به صورت دقیق و کامل و منظم تنظیم شده است .حجم فایل:100 کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط