پاورپوینت آتش نشانی

پاورپوینت آتش نشانی

پاورپوینت آتش نشانی

موضوع :
آتش نشانی

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف آتش‌نشانی:
تاريخچه آتش نشاني در جهان
تشكيل آتش نشاني شهري :
تأسيس اولين آتش‌نشاني درایران
شكل گيري اوليه آتش‌نشاني های دیگر درایران
اطفائيه، آتش‌نشاني شد
وظايف سازمان آتش‌نشاني و خدمات‌ايمني به شرح زير تعيين گرديده است:‌
آتش نشانی در :

چارت سازمانی

مامور آتش نشانی
درجات آتش نشانان در ایران
انواع آتش‌نشانی
روش‌های آتش‌نشانی
اهداف سازمان آتش نشانی
عوامل زیان آور محیط های کاری آتش نشانان و نجاتگران
تجهیزات آتش نشانان
استاندارد لباس آتش نشانی
علائم آتش نشاني:
علت نام گذاری هفت مهر روز آتش نشان
روز ملي آتش‌نشاني
چند توصيه و يادآوري
نتیجه و پیشنهادات
منابع

مقدمه :

NEMONEH1 POWER POINT ATASHNESHANIاسلاید فهرست مطالب پاورپوینت آتش نشانی

پاورپوینت آتش نشانی

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني ( با توجه به تعريف سازمان) سيستمي مــتشكل از اجزاء بهم پيوسته و مبتني بر نظم و انضباط است كه به منظور رسيدن به هدفهاي خاصي ايجادشده است، اين هدفها فلسفه وجودي سازمان را تشكيل مي دهند.سازمانهاي آتش نشاني در ايران معمولاً به شكل سازماني وابسته به شهرداري بوده و با شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري درهر شهر تشكيل مي شوند. اين سازمان نيز مانند هر سازمان ديگر داراي وظايفي است كه عمده ترين آنها نجات جان افراد ، مهار و اطفاي آتش سوزيها ، حفاظت از سرمايه هاي ملي و ارائه آموزشهاي عمومي و تخصصي در جهت ارتقاء سطح فرهنگ ايمني شهروندان مي باشد.توسعه شهرنشيني و كاربرد تكنولوژي پيچيده در ايجاد امكانات شهري ، استفاده از تأسيسات عظيم و ساختمانهاي بلند و فعاليت مراكز اجتماعي و اقتصادي بزرگ ،………………

NEMONEH POWER POINT ATASHNESHANIاسلایدهای معرفی پاورپوینت آتش نشانی

پاورپوینت آتش نشانی

این پاورپوینت در 40 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید فهرست مطالب با امکان لینک به سایر صفحات ،اسلایدهای متن تحقیق به صورت کامل و دقیق و کاملاً منظم ،اسلاید منابع.

حجم فایل :1.4 مگابایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط