پاورپوینت درس نوزدهم کارکردهای خانواده مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس نوزدهم کارکردهای خانواده مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس نوزدهم کارکردهای خانواده مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس 19 کارکردهای خانواده مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه نهم

فصل دهم 10
خانواده و جامعه
خانواده، کوچک ترین و مهم ترین نهاد٭ اجتماعی است که کارکرد٭ آن برای جامعه، اهمیت زیادی دارد.
خانواده، افراد را برای قبول مسئولیت در جامعه آماده می کند و به افکار، عواطف، اراده و فعّالیت های آنان شکل می دهد. خانواده به کودک می آموزد که چگونه خود را با هنجارهای اجتماعی منطبق کند و او را اجتماعی می سازد.
نقش خانواده در جامعه آن قدر مهم است که آن را از عوامل حفظ قدرت ملی به حساب می آورند و می گویند سستی وتباهی خانواده، موجب انحطاط یک ملت می شود.
شما با مطالعۀ این فصل و انجام دادن فعاّلیت های آن پی می برید که:
1 وظایف و کارکردهای خانواده کدام اند.
……..
درس نوزدهم 19
کارکردهای خانواده

تشکیل خانواده

بنیان خانواده بر ازدواج استوار است. ازدواج (نکاح) پیمانی است که به موجب آن یک زن و مرد در زندگی با هم شریک و متحدمی شوند و خانواده ای را تشکیل می دهند. در واقع، هدف نکاح تشکیل خانواده است؛ تمایل به تشکیل خانواده و داشتن فرزند در نهادانسان گذاشته شده و تشکیل زندگی خانوادگی، امری طبیعی و فطری و براساس نظام خلقت است.

aval darse 19 motaleat nohomاسلاید معرفی پاورپوینت درس نوزدهم کارکردهای خانواده مطالعات اجتماعی پایه نهم

aval darse 19 motaleat nohomاسلاید معرفی پاورپوینت درس نوزدهم کارکردهای خانواده مطالعات اجتماعی پایه نهم

 پاورپوینت درس نوزدهم کارکردهای خانواده مطالعات اجتماعی پایه نهم nemone darse 19 motaleat nohom

پاورپوینت درس نوزدهم کارکردهای خانواده مطالعات اجتماعی پایه نهم

این پاورپوینت در 20 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب شامل متن پرسش ها و فعالیت ها ودرس به صورت کامل و دقیق تایپ شده کاملا قابل ویرایش بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای با افکت طراحی و رنگ بندی عالی ، اسلاید تشکر و پایانی حجم فایل :766کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط