پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس هفدهم فرهنگ مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس 17 فرهنگ مطالعات اجتماعی پایه نهم

فصل 9
همان طور که هر فردی، شناسنامه، و ویژگی هایی دارد که«هویت» یا «کیستی» او را نشان می دهند، هر کشوری نیز هویتی دارد.
هویت هر کشور که آن را ازکشورهای دیگر متمایز می کند، فرهنگ آن است. موجودیت یک کشور با فرهنگ آن شناخته می شود. فرهنگ یک جامعه را مردم آن جامعه به وجود می آورند. فرهنگ همهٔ بخش های زندگی یک جامعه را دربرمی گیرد. به همین دلیل، در دنیای امروز موضوع فرهنگ و هویت به یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی تبدیل شده است .
شما با مطالعۀ این فصل و انجام دادن فعاّلیت های آن پی می برید که:
1 فرهنگ چیست و لایه ها و اجزای مختلف آن کدام اند و چگونه با هم ارتباط دارند.
2 ابعاد مختلف هویت فردی و اجتماعی کدام اند و چه تأثیری بر هم دارند.
3. منظور از هویت ملی چیست و ویژگی های هویت ایرانی کدام اند.

درس هفدهم 17
فرهنگ

فعّالیت
برداشت خود را از واژهٔ فرهنگ بنویسید و به نوبت در کلاس بخوانید. معلم نکات مشترک را روی تخته بنویسد.
1 فرهنگ چیست؟ شما چه برداشتی از واژهٔ فرهنگ دارید؟
پس از پایان درس، یک بار دیگر نوشتهٔ خودتان و نکات روی تخته را مرور کنید و بگویید برای تکمیل توضیح فرهنگ، چه نکات دیگری را اضافه می کنید؟
فرهنگ، شیوۀ زندگی
به طور کلی، فرهنگ یک جامعه٭ شیوهٔ زندگی آن جامعه است. جامعهٔ بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ هم بدون جامعه به وجود نمی آید. آیا تاکنون به شیوهٔ زندگی جوامع مختلف دقت کرده اید؟ افراد یک جامعه برای زندگی در کنار هم از شیوه های مشترکی استفاده می کنند. آنها در چگونگی برقراری ارتباط با یکدیگر، باورها و اعتقادات، قوانین و مقررات، نحوهٔ استفاده از محیط طبیعی و …
اشتراکاتی با هم دارند. پس فرهنگ را می توان شیوهٔ مشترک زندگی در یک جامعه دانست.

aval darse 17 motaleat nohomاسلاید معرفی پاورپوینت درس هفدهم فرهنگ مطالعات اجتماعی پایه نهم

aval darse 17 motaleat nohomاسلاید معرفی پاورپوینت درس هفدهم فرهنگ مطالعات اجتماعی پایه نهم

 پاورپوینت درس هفدهم فرهنگ مطالعات اجتماعی پایه نهم nemone darse 17 motaleat nohom

پاورپوینت درس هفدهم فرهنگ مطالعات اجتماعی پایه نهم

این پاورپوینت در 29 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب شامل متن پرسش ها و فعالیت ها ودرس به صورت کامل و دقیق تایپ شده کاملا قابل ویرایش بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای با افکت طراحی و رنگ بندی عالی ، اسلاید تشکر و پایانی حجم فایل :1مگابایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط