پاورپوینت فصل پانزدهم باهم زیستن علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل پانزدهم باهم زیستن علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل پانزدهم باهم زیستن علوم تجربی نهم

پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل 15 علوم تجربی پایه نهم

فصل پانزدهم 15
باهم زیستن
زنبوری که تازه شهد گلی را خورده، به سویِ کندو در پرواز است که زنبورخوارِگرسنه ای آن را شکارمی کند. شاید این آخرین غذایش باشد! شاید شاهینِ گرسنه ای آن را در آسمان شکار کند یا هنگام جست وجو بین گل ها برای یافتن غذای بیشتر، شکارِ روباهی گرسنه شود!
چه ارتباطی بین زنبورخوار، زنبور، شاهین یا روباه وجود دارد؟ چگونه زندگیِ جانوری مانند روباه یاشاهین با زندگیِ گیاهی گلدار ارتباط پیدا می کند؟ چه عواملی بر زندگی این جانداران تأثیر می گذارد؟
بوم سازگان

aval fasle 15 olom nohomاسلایدمعرفی پاورپوینت فصل پانزدهم باهم زیستن علوم تجربی نهم

aval fasle 15 olom nohomاسلایدمعرفی پاورپوینت فصل پانزدهم باهم زیستن علوم تجربی نهم

 پاورپوینت فصل پانزدهم باهم زیستن علوم تجربی نهم nemoneh fasle 15 olom nohom

پاورپوینت فصل پانزدهم باهم زیستن علوم تجربی نهم

این پاورپوینت در 40 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب به صورت کامل و دقیق بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای که شامل :خودمتن خود را بیازمایید،فکر کنید،گفت وگوکنید،آیا می دانید،فعالیت،جمع آوری اطلاعات، با افکت و طراحی عالی ،اسلاید تشکر و پایانی.
حجم فایل:1.1مگابایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط