پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس 13 انقلاب مشروطیت؛موانع و مشکلات مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس سیزدهم انقلاب مشروطیت؛موانع و مشکلات مطالعات اجتماعی پایه نهم

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه نهم

فصل 7
ایران در عصر مشروطه
در دوره پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار،اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران به دلیل مشکلات داخلی و افزایش نفوذ و دخالت روسیه و انگلستان آشفت هتر شد. مردم ایران که در آن زمان در نتیجهٔ روشنگری ها و هدایت علما و اندیشمندان آگاه تر و بیدارتر شده بودند، برای رهایی از آن وضع نابسامان، جنبش عظیمی به پا کردند. هدف این جنبش  که به انقلاب مشروطیت معروف شد تغییر شیوهٔ حکومت به منظور ایجاد امنیت، عدالت،آزادی، پیشرفت کشور و رهایی از استبداد داخلی و سلطهٔ خارجی بود.
انقلاب مشروطیت در سال 1285 ش/ 1324 ق به پیروزی رسید و نظام پادشاهی استبدادی در ظاهر به حکومت مشروطه تبدیل شداما به سبب موانع و مشکلات داخلی، دخالت های کشورهای خارجی و …………………………..

درس سیزدهم 13
انقلاب مشروطیت؛موانع و مشکلات

انقلاب مشروطیت جنبشی سیاسی  اجتماعی بود که در دورهٔ حکومت مظفرالدین شاه در ایران رخ داد و به دنبال آن، نظام پادشاهی مشروطه جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد. نظام پادشاهی استبدادی، حکومتی است که در آن، پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است و براساس میل و ارادهٔ خود حکومت می کند. به عبارت دیگر، ادارهٔ کشور تابع هیچ قانونی نیست و خواست پادشاه حکم قانون را دارد. در مقابل، نظام پادشاهی مشروطه نوعی از حکومت است که در آن قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود می شود و ادارهٔ کشور در اختیار نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت وزیران(دولت)قرار می گیرد.

aval darse 13 motaleat nohomاسلاید معرفی پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

aval darse 13 motaleat nohomاسلاید معرفی پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

 پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم nemone darse 13 motaleat nohom

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه نهم

این پاورپوینت در 28 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب شامل متن پرسش ها و فعالیت ها ودرس به صورت کامل و دقیق تایپ شده کاملا قابل ویرایش بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای با افکت طراحی و رنگ بندی عالی ، اسلاید تشکر و پایانی حجم فایل :920کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط