پاورپوینت فصل دوازدهم دنیای گیاهان علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل دوازدهم دنیای گیاهان علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل دوازدهم دنیای گیاهان علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل 12 دنیای گیاهان علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل 12 علوم تجربی پایه نهم

فصل 12
دنیای گیاهان
آیا انسان می تواند بدون گیاهان زندگی کند؟ بسیاری از جانداران دیگر نیز بدون گیاهان دوام نمی آورند.
انسان حتی قبل از شناخت دقیقِ گیاهان از آنها استفاده می کرد، اما شناخت ویژگی های گیاهان به اوکمک کرد تا بتواند از آنها استفاده های بیشتری ببرد. در این فصل ضمن آشنایی باگروه ها و ویژگی های کلّی گیاهان، فرصت می یابید تا گیاهان محل زندگی خود را بشناسید.
بیشتر گیاهان آوند دارند
سلول های گیاه نیز مانند هر سلول دیگری برای زنده ماندن به مواد مغذی نیاز دارند. آب و مواد معدنی در خاک وجود دارند. مولکول های کربوهیدرات …..

aval fasle 12 olom nohomاسلاید معرفی

aval fasle 12 olom nohomاسلاید معرفی

nemoneh fasle 12 olom nohom

این پاورپوینت در 31 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب به صورت کامل و دقیق بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای که شامل :خودمتن خود را بیازمایید،فکر کنید،گفت وگوکنید،آیا می دانید،فعالیت،جمع آوری اطلاعات، با افکت و طراحی عالی ،اسلاید تشکر و پایانی.
حجم فایل:1.1مگابایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط