پاورپوینت فصل یازدهم گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل یازدهم گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل یازدهم گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل 11 گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل 11 علوم تجربی پایه نهم

فصل11
گوناگونی جانداران
فرض کنید برای پیداکردن کتابی درباره انواع پرندگانی که در ایران یافت می شوند، به کتابخانه ای رفته اید، اما می بینید کتاب های متفاوت را بدون هیچ نوع گروه بندی در قفسه ها قرار داده اند. در این کتابخانه چگونه کتاب مورد نظر خود را پیدا می کنید؟ روشن است که هرچه کتابخانه بزرگ تر و تنوع کتاب ها بیشتر باشد، پیدا کردن کتاب مورد نظر دشوارتر است. زیست شناسان نیز به منظور مطالعه واستفاده از جانداران، آنها را در گروه های متفاوتی قرار می دهند.
بر سر دوراهی
به شکل 1 توجه کنید! چگونه این جانوران فرضی را گروه بندی می کنید؟
شکل 1 – چند جانور فرضی

aval fasle 11 olom nohomاسلایدمعرفی پاورپوینت فصل یازدهم گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهم

پاورپوینت فصل یازدهم گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهم

aval fasle 11 olom nohomاسلایدمعرفی

 پاورپوینت فصل یازدهم گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهمnemoneh fasle 11 olom nohom

پاورپوینت فصل یازدهم گوناگونی جانداران علوم تجربی پایه نهم

این پاورپوینت در 29 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب به صورت کامل و دقیق بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای که شامل :خودمتن خود را بیازمایید،فکر کنید،گفت وگوکنید،آیا می دانید،فعالیت،جمع آوری اطلاعات، با افکت و طراحی عالی ،اسلاید تشکر و پایانی.
حجم فایل:1مگابایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط